12/I 2008
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 12/I, 2008

Cuprins/Summary

Rezumate și cuvinte cheie/ Summaries and keywords

STUDII

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Die Siebenbürger Kirchenunion an der Wende zum 18. Jahrhundert, p. 7-41

LAURA STANCIU, Buda-Pest und das rumänische historische Werk (19. Jh.), p. 42-57

MARIUS ROTAR, 1000 de pagini mai târziu. Istoricul şi moartea: o ecuaţie confuză, p. 58-75

DISCUŢII: Repere şi perspective în istoriografia contemporană (II)

OCTAVIAN TĂTAR, Între pîşkeş (dar) şi rüşvet (mită). Relaţiile diplomaţilor Casei
de Austria din Istanbul cu înalţii funcţionari otomani în perioada 1547-1551
, p. 79-93

GUDOR BOTOND, Péter Bod (1712-1769) şi începutul ştiinţelor auxiliare în Transilvania
preiluministă
, p. 94-105

ANA MARIA ROMAN-NEGOI, Hronica românilor – radiografia discursului istoric
profesat de Gheorghe Şincai
, p. 106-119

ANA DUMITRAN, ELENA CUCUI, Zugravii Iacov şi Toader: reconsiderări biografice, p. 120-154

ANCA CÂMPIAN, Between War and Peace. Jane Addams and Her Destiny, p. 155-164

MISCELLANEA

MIHAI GLIGOR, SIMONA VARVARA, Un artefact metalic descoperit în aşezarea preistorică
de la Alba Iulia
Lumea Nouă, p. 167-172

DECEBAL NEDU, Roma şi Agathokles în sudul Italiei (304-291 a. Chr.), p. 173-184

ANDREEA RALUCA BARBOŞ, Cultul imperial în timpul domniei lui Nero Claudius
Caesar (54-68 p. Chr.)
, p. 185-193

IOAN OPRIŞ, Pedepsirea teologilor legionari rebeli, p. 194-204

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Enea Silvio Piccolomini, Commentarii. Ich war Pius II.
Memoiren eines Renaissancepapstes
, Augsburg, 2008
(Andreea Mârza), p. 207-209

Gudor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769),
Cluj Napoca, Editura Mega, 2008
(Laura Stanciu), p. 209-215

Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Zugravii de la Feisa,
Alba Iulia, Editura Altip, 2008
(Nicolae Jan), p. 215-218

Ioana Rustoiu, Elena Băjenaru, Ana Dumitran,
Szőcs Fülőp Károly, Prin mine, Ioan Pop Zugravul, Alba Iulia,
Editura Altip, 2008
(Jan Nicolae), p. 218-220

*

IACOB MÂRZA,
Facultas scribendi historiam (Academica laudatio susţinută
cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la 28 noiembrie 2007)
, p. 221-228

ILEANA GHEMEŞ,
Laudatio(discurs rostit cu prilejul decernării titlului
de Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia prof. univ. dr. Alberto Castaldini (7 noiembrie 2008)
, p. 229-230

ALBERTO CASTALDINI,
Prospettive di ricerca per la storia degli ebrei di Transilvania:
una comparazione con l’Italia
(discurs rostit cu prilejul decernării titlului
de Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, 7 noiembrie 2008)
, p. 231-237

Lista abrevierilor/Abbreviation list , p. 247

Lista autorilor/Authors list , p. 248