Research projects 2008-2016
    Research projects

Unirea religioasă a românilor ardeleni cu Biserica Romei - Forschungsvorhaben zur kirchlichen union von Siebenbürgen (în partenerialt cu Fundația Pro Oriente Viena)

Conf. univ. dr. Daniel Dumitran: Etatism și diversitate confesională într-un teritoriu multicultural. Politica de toleranță religioasă în Transilvania în timpul lui Iosif al II-lea (CNCS - UEFISCDI)

Dr. Beatrice Ciută, Reconstituirea dietei vegetale a comunităților preistorice pe baza indicatorilor paleobotanici recuperați din siturile arheologice (CNCS - UEFISCDI) 

Lect. univ. dr. Mihai Gligor, Practici funerare la comunitățile umane de pe teritoriul Transilvaniei în neolitic și eneolitic (POSDRU)

Dr. Marius Rotar, Dimensiuni istorice și perspective contemporane ale incinerării din România (CNCS - UEFISCDI)

Lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu: Cuius Regio. An analysis of cohesive and destructive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon (CRP - ESF)


Prof. univ. dr. Eva Marza, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale (CNCS - UEFISCDI)

Phd. Professor Eva Marza, Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovery of a cultural identity (CNCS - UEFISCDI)


Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, Monastic Life, Art and Technology at the Bizere Monastery (Arad County, Romania) (CNCS - UEFISCDI). 

Lect. univ. dr. Mihai Gligor, From Inhumation to Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New Archaeological Evidence, Burial Practices, and Osteological Approach (CNCS - UEFISCDI)

Urban and Cultic Space in roman Apulum: An archaelogical fieldschool (ANPCEFP ERASMUS - EUCX - 1)

Dr. Anca Elisabeta Tatay, The Old Romanian Book and its Illustration in the Central-Eastern European Cultural Context. Case Study: the Engraving of Bucharest (1582-1830) (CNCS - UEFISCDI).