Scurt istoric
    Muzeul universitar

Scurt istoric

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost înfiinţată prin HG nr. 474 din anul 1991, ca instituţie publică, de stat, iar Facultatea de Ştiinţe a fost prima structură la care au fost şcolarizaţi studenţi, la domeniul Istorie, specializarea Arheologie. Cea dintâi promoţie a absolvit în 1996, an în care personalul didactic desfăşura deja săpături arheologice în situri preistorice cunoscute din bazinul Mureşului mijlociu. Din anul 1998 şi-a început funcţionarea Masteratul de arheologie preistorică, iar doi ani mai târziu, Universitatea a dobândit calitatea de instituţie organizatoare de doctorat în domeniul Istorie. În aceeşi perioadă s-au şcolarizat, la forma de studiu Licenţă, şi primii studenţi având specializarea Muzeologie.

Pe şantierele arheologice-şcoală de la Limba, Alba Iulia-„Lumea Nouă”, Şeuşa, Gligoreşti, Sibişeni, Cetea etc. au efectuat practica de specialitate generaţii de studenţi. Ca urmare firească a cercetărilor de teren, în patrimoniul Universităţii au intrat an de an tot mai multe artefacte arheologice, care au necesitat o organizare specifică unei colecţii muzeale. A fost perioada în care la Universitate s-au organizat şi primele expoziţii, cu dublu rol, atât muzeistic şi ştiinţific, în spaţii de expunere adecvate. Apoi, în anul 2001, la nivelul Universităţii a fost organizată Baza de Cercetări cu Utilizatori Multipli (BCUM), o structură de cercetare cu profil Arheologic, interdisciplinar, acreditată ulterior (2004), de CNCSIS, ca Institut de Arheologie Sistemică, cu organigramă proprie.

Colecţia arheologică a Universităţii s-a îmbogăţit mereu, iar apariţia legislaţiei în domeniu (Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 şi a normelor de aplicare în 2007) a permis întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizului prealabil de funcţionare (în primă etapă) şi apoi de acreditare a colecţiei publice.

Prin hotărârea nr. 4045/30.09.2008 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, a fost acordat avizul prealabil pentru înfiinţarea Colecţiei Publice Universitare cu profil general arheologie, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

După intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011), învăţământul şi cercetarea din cadrul Universităţii s-au reorganizat pentru a corespunde noilor cerinţe. Astfel, la nivelul Facultăţii de Istorie şi Filologie s-a constituit Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie (DIAM), ce reuneşte mai vechea Catedră de Istorie, Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” şi Centrul de studii istorice şi politologice „Iuliu Maniu”.

Astăzi DIAM gestionează programe de studiu acreditate la specializările Istorie, Muzeologie şi Arheologie la toate ciclurile de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), iar organigrama şi statul de funcţii ale DIAM includ personal didactic şi de cercetare cu studii doctorale în specialitate, experţi în bunuri patrimoniu, experţi în restaurare-conservare, arheologi-experţi.

Întreg patrimoniul muzeal administrat de Universitate, între care se identifică şi bunuri culturale clasate în categoriile Fond şi Tezaur, beneficiază de un sistem de evidenţă informatizat, permanent actualizat. În structura DIAM funcţionează de asemenea laboratoare de conservare-restaurare artefacte arheologice, depozite de tranzit şi finale, precum şi spaţii expoziţionale organizate după normativele în vigoare.

Prin hotărârea nr. 4491/27.11.2012 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, a fost acordat avizul favorabil pentru acreditarea Colecţiei Publice Universitare cu profil general arheologie, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.