Programe de studii 2015-2016
    Admitere

afis admitere 2015

 

 

 ⇒  LICENŢĂ (CICLUL I), ZI. Durata: 3 ani (6 semestre)

 - Istorie, cu predare în l. română 

 - Arheologie, cu predare în l. română

- Arheologie, cu predare în l. engleză (download flyer BA in Archaeology)

 

⇒ MASTER (CICLUL II), ZI. Durata: 2 ani (4 semestre)

- Cercetare arheologică interdisciplinară

- Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană. Masterat în Istorie

- Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-------- 

Toate programele de studii din ciclurile I-II prevăd practică de specialitate obligatorie și cursuri sau seminarii aplicative, care se realizează pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci și muzee sau în cadrul proiectelor de cercetare, sub coordonarea directă a profesorilor din Departament. 

Pe parcursul studiilor, studenţii pot aplica și pentru burse de studii şi practică la universităţi din străinătate cu care instituția noastră a încheiat acorduri (vezi care sunt universitățile). 

 

⇒ DOCTORAT (CICLUL III), ZI. Durata: 3 ani

Specializări: arheologie, arheometrie, istoria culturii, istoriografie, muzeologie, istoria artei.

 

Informații complete pe pagina UAB