Programe de studii 2020-2022
    Admitere 2022

 

 ⇒  LICENŢĂ (CICLUL I), ZI. Durata: 3 ani (6 semestre)

                             - Istorie, cu predare în l. română 

 

⇒ MASTER (CICLUL II), ZI. Durata: 2 ani (4 semestre)

                      - Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană. Masterat în Istorie

      - Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-------- 

Toate programele de studii din ciclurile I-II prevăd practică de specialitate obligatorie și cursuri sau seminarii aplicative, care se realizează pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci, muzee sau laboratoare, în cadrul proiectelor de cercetare, sub coordonarea directă a profesorilor din Departament sau a colaboratorilor externi. 

Pe parcursul studiilor, studenţii pot aplica și pentru burse de studii şi practică la universităţi din străinătate cu care instituția noastră a încheiat în prealabil acorduri (vezi care sunt universitățile). 

 

⇒ DOCTORAT (CICLUL III), ZI. Durata: 3 ani

Specializări: Arheologie, Arheometrie, Istoria culturii, Istorie socială, Istorie modernă, Istorie contemporană, Antropologie istorică, Istoriografie, Muzeologie, Istoria artei.

 

De ce să studiezi cu noi?

Câteva motive:


- ai toate programele de studii acreditate de Ministerul Educației;
- te așteaptă de la început locuri subvenționate (la toate ciclurile) sau poți trece treptat, în funcție de rezultate, pe locuri subvenționate;
- când vom reveni la școală, vei putea studia într-o cetate unică și vei locui într-un oraș cu costuri mai reduse, dar cu tot mai multe evenimente culturale; de asemenea, vei avea posibilitatea cazării în cămine moderne;
- vei întâlni un mediu academic agreabil, cu profesori care își găsesc mereu timp pentru nevoile studenților;
- te așteaptă cursuri ce combină educația din mediul online și din amfiteatre cu educația de pe teren, în excursii documentare și pe șantiere arheologice sau de salvare a patrimoniului cultural;
- ai toate condițiile pentru a te face cunoscut în domeniu încă din timpul studiilor prin: activități în vechi cercuri studențești (de arheologie și istorie) care funcționează din anul 1991; proiecte de cercetare (poți fi angajat chiar din timpul studenției); practică și voluntariat legate de patrimoniu (anual se derulează 2-4 programe, între care și intervenții de salvare cu Ambulanța pentru Monumente/Asociația MONUMENTUM, Asociația SATUL VERDE) și arheologie (Asociația GRAMPUS); ai o conferință națională renumită, dedicată exclusiv studenților, masteranzilor și doctoranzilor (până acum cu 28 de ediții);
- ai posibilitatea de a aplica la concursuri organizate de universitate pentru burse de performanță în cercetare pentru 6 luni (1000 lei/lună);
- ai un anuar național (BCȘS) indexat în baze de date internaționale, apărut fără întrerupere de aproape trei decenii, cel mai cunoscut din țară, în care poți publica sub coordonare alături de colegii din alte centre universitare;
- ai posibilitatea de a parcurge stagii de pregătire (studii sau practică, de un an sau un semestru) la universitățile din străinătate care ne sunt partenere;
- ai șansa de a obține nu doar diplomele fiecărui ciclu, dar și un CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT sau recomandări (în funcție de activitățile practice desfășurate și de nevoi), care să te ajute după absolvire să îndeplinești condiții de angajare pe un post adecvat pregătirii tale (referitoare la vechime minimă etc.).

Despre cum este să fii student/masterand/doctorand la DIAM-UAB, poți vedea și întreba aici:
https://www.facebook.com/DiamUAB (Istorie - Alba Iulia).


Admiterea 2022 (licență, masterat) va începe în 6 iulie.
Informațiile vor fi treptat disponibile (pe măsură ce sunt aprobate de Ministerul Educației și de Senatul Universității) pe această pagină: http://admitere.uab.ro.