Programe de studii 2019-2020
    Admitere

 

 

 ⇒  LICENŢĂ (CICLUL I), ZI. Durata: 3 ani (6 semestre)

 - Istorie, cu predare în l. română 

 

⇒ MASTER (CICLUL II), ZI. Durata: 2 ani (4 semestre)

- Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană. Masterat în Istorie

- Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

-------- 

Toate programele de studii din ciclurile I-II prevăd practică de specialitate obligatorie și cursuri sau seminarii aplicative, care se realizează pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci, muzee sau laboratoare, în cadrul proiectelor de cercetare, sub coordonarea directă a profesorilor din Departament sau a colaboratorilor externi. 

Pe parcursul studiilor, studenţii pot aplica și pentru burse de studii şi practică la universităţi din străinătate cu care instituția noastră a încheiat în prealabil acorduri (vezi care sunt universitățile). 

 

⇒ DOCTORAT (CICLUL III), ZI. Durata: 3 ani

Specializări: Arheologie, Arheometrie, Istoria culturii, Istorie socială, Antropologie istorică, Istoriografie, Muzeologie, Istoria artei.

 

Informații complete pe pagina UAB