Prezentare/Presentation
    BCŞS
   


ISSN 1454-8097

ISSN 1454-8097

 

Apare la Editura Mega (CNCS A)

Indexat CEEOL, DOAJ

 

Prezentare

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești (BCȘS) este un anuar ştiinţific dedicat publicării studiilor, articolelor realizate de studenți, masteranzi și doctoranzi de la specializările Istorie, Arheologie, Arhivistică, Muzeologie, Istoria Artei, Istoria Culturii. Este publicat din anul 1995, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie), și este singurul de acest profil, din România, cu apariție neîntreruptă. 

Materialele publicate beneficiază de coordonarea profesorilor/specialiștilor din centrele de proveniență ale autorilor, dar și de discutarea prealabilă la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate anual de cercurile studenţeşti de istorie și arheologie ale Universităţii din Alba Iulia (1993-2023) sau ale altor universităţi din ţară.

Studiile și articolele mai vechi, recenziile și notele de lectură poartă semnăturile celor care astăzi sunt specialiști ai domeniului (cadre didactice universitare sau istorici, muzeografi, arheologi) care pregătesc, la rândul lor, pe actualii și viitorii contributori.

Frecvență

Un număr pe an (în octombrie-noiembrie).

Procesul de evaluare

Materialele primite pentru publicare până la termenul limită (10 martie) intră într-un proces de selecție, ţinându-se cont de normele de publicare. Această activitate revine în sarcina Colegiului de redacţie.

După această etapă, editorul-șef trimite articolele şi studiile selectate recenzenţilor cu competenţe în domeniu, fără ca aceştia să cunoască autorii manuscriselor. Evaluarea se face în maximum două luni.

Autorii materialelor trimise primesc sugestiile recenzenţilor şi ale colegiului de redacţie asupra manuscriselor. Decizia finală privind publicarea sau respingerea fiecărui material primit va fi luată de membrii Colegiului de redacţie, ţinându-se cont şi de evaluările făcute de recenzenţi.

BCȘS are în vedere respectarea cu stricteţe a principiilor etice specifice cercetării ştiinţifice.

Plagiatul

Atât autorii, cât şi recenzenţii trebuie să se conformeze cu rigurozitate la normele de publicare ale revistei, excluzându-se cazurile de plagiat şi furt intelectual. Vor fi respinse şi situaţiile de autoplagiat, precum şi cazurile în care materialul a mai fost publicat în aceeaşi limbă.

Taxe

Accesul la conţinutul revistei este liber, fără a se percepe nicio taxă utilizatorilor, persoane fizice sau instituţii.

Nu se percep taxe pentru activitățile editoriale sau pentru publicarea studiilor sau articolelor. Prin urmare, nu există nici scutiri de taxe.

Drepturi de autor 

Autorii studiilor și articolelor publicate în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești dețin drepturile de autor și de publicare fără nicio restricție.  Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima şi posta link-uri către textele integrale ale articolelor, fără a cere permisiunea redacţiei sau a autorilor. BCȘS este o publicație open-access distribuită în concordanță cu Creative Commons Attribution License, care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea textelor cu condiția creditării autorilor și surselor și sub rezerva oricăror notificări privind drepturile de autor cu privire la orice terță parte.

Politica de arhivare digitală

Nicio politică.

  Presentation

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești (BCȘS) is a scientific annual dedicated to the studies and articles by BA-, MA-, and PhD students in History, Archeology, Archival Science, Museology, History of Art and Culture. The journal is published each year, without break, since 1995, at the ”1 December 1918” University of Alba Iulia (Department of History, Archeology, and Museology). It is the only journal of this profile in Romania, with continuous publication.

The materials published in this journal benefit from the coordination provided by professors/specialists to their authors at their home universities and from discussions in the national and international student conferences organized each year by the History Research Circle and the Circle of Ancient History and Archeology (CIVA) at the University of Alba Iulia.

The studies, articles and reviews in the older issues of the journal are signed by those who are nowadays specialists in these fields (professors, researchers, historians, museologists, archeologists) and who are training the current and future contributors.

Publication frequency

One issue per year (in October).

The Review Process

Papers submitted for publication until the due date (10th March) enter a preliminary selection process where the Editorial Board check them for compliance with the publication guidelines.

As a next step, the Editor-in-Chief forwards the selected articles and research papers to the reviewers with expertise in the specific subject area without revealing the author(s). The assessment is performed based on the review form, within two months' time.

The authors are advised of both the suggestions of the reviewers and the Editorial Board. The final decision regarding publication belongs to the members of the Editorial Board and is taken with consideration of the reviewers' evaluations.

BCȘS commits to a strict compliance with the ethical principles of scientific research.

Plagiarism

Both the authors and the reviewers must fully comply with the publication guidelines and not turn a blind eye to plagiarism and intellectual theft. If the paper contains self-plagiarism or was previously published in that same language, it is rejected for publication.

Payment


All content is freely available without charge to the user or his/her institution. 

Our journal do not charge a processing (APC) or a submission fee for journal articles. No waiver policy.

Copyright and permissions

This is an open access journal.

The authors of studies and articles published in BCȘS hold the copyright and publishing rights without restrictions. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. BCȘS is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in other forums, provided the original authors and source are credited and subject to any copyright notices concerning any third-party graphics.

Digital archiving policy

No policy in place.

  

Contact: diam@uab.ro; bcssarhist@gmail.com

 

 

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon
The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA