Prezentare/Presentation
    BCŞS
Prezentare

BCSS (ajuns la nr. 21) este un anuar ştiinţific dedicat publicării studiilor, articolelor realizate de studenți, masteranți și doctoranzi de la specializările Istorie, Arheologie, Arhivistică, Muzeologie, Istoria Artei, Istoria Culturii. Este publicat din anul 1995, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie), și este singurul de acest profil, din România, cu apariție neîntreruptă. 

Materialele publicate beneficiază de coordonarea profesorilor/specialiștilor din centrele de proveniență ale autorilor, dar și de discutarea prealabilă la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate anual de cercurile studenţeşti de istorie și arheologie ale Universităţii din Alba Iulia (1993-2014, ultima ediție cu nr. XXII) sau ale altor universităţi din ţară.

Studiile și articolele mai vechi, recenziile și notele de lectură poartă semnăturile celor care astăzi sunt specialiști ai domeniului (cadre didactice universitare sau istorici, muzeografi, arheologi) care pregătesc, la rândul lor, pe actualii și viitorii contributori.

ISSN 1454-8097

Redactor - coordonator:

Lector univ. dr. Ileana Burnichioiu

Contact: bcssarhist@gmail.com.

  Presentation

BCŞS is a scientific journal dedicated to the publication of studies, articles and papers by History, Archeology, Archival Science, Museology, History of Art and Culture, BA-, MA-, and PhD students. The journal is published each year, without break, since 1995, at the „1 December 1918” University (Department of History, Archeology, and Museology). It is the only journal of this profile in Romania, with continuous publication.

The materials published in this journal benefit from the coordination provided by professors/specialists to their authors at their home universities and from discussions in the national and international student conferences organized each year by the History Research Circle and the Circle of Ancient History and Archeology (CIVA) at the University of Alba Iulia.

The studies, articles and reviews in the older issues of the journal are signed by those who are nowadays specialists in these fields (professors, researchers, historians, museologists, archeologists) and who are training the current and future contributors.

 Revista apare la Editura Mega (CNCS B: Istorie si studii culturale).

 

 

Lucrările numărului 23/2017 sunt în evaluare.