Prezentare/Presentation
    AUASH

! Noua pagină a revistei se află la: http://auash.uab.ro

 

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
ISSN 1453-9306

E-mail: aua_historia@uab.ro 

Revistă CNCS A (Istorie și studii culturale), indexată BDI: CEEOLScopus, ERIH Plus, EBSCO.

  

Prezentare

Revista Annales Universitatis ApulensisSeries Historica este o publicaţie ştiinţifică axată pe direcţiile de cercetare ale Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie de la Universitatea din Alba Iulia. Ea conţine o primă secţiune tematică, de Studii şi articole, alături de o altă secţiune de Discuţii, care urmăreşte cunoaşterea diverselor abordări metodologice caracteristice istoriografiei actuale. Sub genericul Miscellanea, sunt grupate studii sau articole axate cu predilecţie pe valorificarea unei surse sau a unui tip de surse istorice, iar secţiunea Fontes este consacrată editării surselor. De asemenea, revista oferă un spaţiu generos şi Recenziilor sau notelor de lectură.

Frecvența apariției

Începând din anul 2010, revista a revenit la apariția bianuală. 

Revista apare la Editura Mega (CNCS B: Istorie si studii culturale).

 

Presentation

The journal Annales Universitatis Apulensis. Series Historica is a scientific publication, reflecting the research directions of the Department of History, Archeology and Museology from the University of Alba Iulia. The journal is structured on a first, thematic section, and a second section, entitled Discussions, which aims to explore various methodological approaches characterizing the contemporary historiography. The section called Miscellanea encompasses studies and articles dealing with a source or a type of historical sources. The section Fontes is dedicated to contributions that bring forth unknown primary sources. The last section contains reviews and book presentations. 

Publication frequency

Since 2010, the frequency of publication is biannual (two issues per year).

Publisher: Editura Mega