Istoria la Alba Iulia
    Prima pagină

afis adm 2015

 

 

Departamentul nostru îți oferă studii de licență în domeniul Istorie (3 ani), după care poți opta pentru unul dintre cele două masterate (2 ani): Identități regionale în Europa Central- Răsăriteană (Master în Istorie) sau Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric. La final, dacă ai aptitudini pentru cercetare, poți alege să mergi la doctorat (3 ani), pe una dintre următoarele direcții: Arheologie, Arheometrie, Istoria culturii, Istorie modernă, Istorie contemporană, Istorie socială, Antropologie istorică, Istoriografie, Muzeologie, Istoria artei. Așadar, îți oferim posibilitatea unei formări continue, de la licență, la masterat și doctorat, în aceleași specializări sau în specializări apropiate.


De ce să studiezi cu noi?

Câteva motive:


- ai toate programele de studii acreditate de Ministerul Educației;
- te așteaptă de la început locuri subvenționate (la toate ciclurile) sau poți trece treptat, în funcție de rezultate, pe locuri subvenționate;
- când vom reveni la școală, vei putea studia într-o cetate unică și vei locui într-un oraș cu costuri mai reduse, dar cu tot mai multe evenimente culturale; de asemenea, vei avea posibilitatea cazării în cămine moderne;
- am construit în 30 de ani un mediu academic agreabil, cu profesori care își găsesc mereu timp pentru nevoile studenților și pentru dezvoltarea lor profesională;
- te așteaptă cursuri ce combină educația din mediul online și din amfiteatre cu educația de pe teren, în excursii documentare și pe șantiere arheologice sau de salvare a patrimoniului cultural;
- ai toate condițiile pentru a te face cunoscut în domeniu încă din timpul studiilor prin: activități în vechi cercuri studențești (de arheologie și istorie) care funcționează din anul 1991; proiecte de cercetare (poți fi angajat chiar din timpul studenției); practică și voluntariat legate de patrimoniu (anual se derulează 2-4 programe, între care și intervenții de salvare cu Ambulanța pentru Monumente/Asociația MONUMENTUM, Asociația SATUL VERDE) și arheologie (Asociația GRAMPUS); ai o conferință națională renumită, dedicată exclusiv studenților, masteranzilor și doctoranzilor (până acum cu 28 de ediții);
- ai posibilitatea de a aplica la concursuri organizate de universitate pentru burse de performanță în cercetare pentru 6 luni (1000 lei/lună);
- ai un anuar național (BCȘS) indexat în baze de date internaționale, apărut fără întrerupere de aproape trei decenii, cel mai cunoscut din țară, în care poți publica sub coordonare alături de colegii din alte centre universitare;
- ai posibilitatea de a parcurge stagii de pregătire (studii sau practică, de un an sau un semestru) la universitățile din străinătate care ne sunt partenere;
- ai șansa de a obține nu doar diplomele fiecărui ciclu, dar și un CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT sau recomandări (în funcție de activitățile practice desfășurate și de nevoi), care să te ajute după absolvire să îndeplinești condiții de angajare pe un post adecvat pregătirii tale (referitoare la vechime minimă etc.).

Despre cum este să fii student/masterand/doctorand la DIAM-UAB, poți vedea și întreba aici:
https://www.facebook.com/DiamUAB (Istorie - Alba Iulia).


Admiterea 2022 (licență, masterat) va începe în 6 iulie.
Informațiile vor fi treptat disponibile (pe măsură ce sunt aprobate de Ministerul Educației și de Senatul Universității) pe această pagină: http://admitere.uab.ro..