Resurse de cercetare istorică on-line
    Studenți

Resurse de cercetare disponibile on-line

Revoluţia informatică a ultimelor decenii a adus progrese importante în munca istoricului. Surse primare, literatură secundară, imagini, bibliografii tematice şi de specialitate, cataloage de bibliotecă, pe scurt instrumentele fundamentale ale istoricului, care odinioară putea fi consultate numai în cadrul unor biblioteci de cercetare şi cu cheltuieli considerabile, au devenit astăzi accesibile și prin intermediul calculatorului.

Mulțumită tehnologiei informatice o parte a muncii istoricului, cea de documentare, este semnificativ uşurată prin accesul rapid la informaţii. În această pagină şi cele derivate din ea vom include descrieri succinte ale unor resurse electronice dimpreună cu legăturile către paginile respective.

Cataloage de bibliotecă

Biblioteca Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Catalogul electronic al Bibliotecii UAB permite căutări după cuvinte cheie, cuvânt din titlu, nume de autor, etc..

ROLiNeST Romanian Library Network Science & Technology

Un excelent motor de căutare, probabil cel mai avansat pentru cataloagele bibliotecilor din ţară şi din străinătate. Se pot efectua căutări în cataloagele bibliotecilor centrale universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. Se poate selecta opţiunea de căutare după domenii de cercetare. De asemenea efectuează căutări şi în bazele de date internaţionale (EBSCO Academic Search Premier, ProQuest, SpringerLink) şi cataloagele unor mari biblioteci din străinătate.

Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
Catalogul permite căutări după titlu, autor, subiect, ISSN, ISBN, loc al apariţiei, etc. Pentru consultarea catalogului se selectează opţiunea "Guest".

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti

Cataloagele BCU Bucureşti sunt împărţite pe discipline. Astfel, pentru consultarea catalogului de istorie selectaţi din meniu opţiunea "Cataloage on-line", apoi "Biblioteca de Istorie" şi în sfârşit "Catalogul Bibliotecii de Istorie".

Biblioteca Centrală Universitară "Mihail Eminescu" Iaşi

Catalogul BCU Iaşi înregistrează şi studiile apărute în revistele de specialitate, cum este Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iaşi.

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoara

Cataloage electronice ale unor biblioteci internaţionale

The Library of Congress (Biblioteca Congresului)

Biblioteca Congresului are reputaţia celei mai mari depozitare de cărţi, periodice, manuscrise şi alte documente audio-vizuale din lume. În anul 2007, numărul cărţilor din colecţiile sale era aproape de 21 de milioane. Biblioteca posedă un excelent catalog electronic ce permite căutari după autor, titlu, cuvinte cheie, titlu de periodice. Întrucât bibliotecile de cercetare americane au fost alimentate din belşug cu lucrări publicate în întreaga lume, posibilitatea de a identifica titlurile semnificative aparţinând temelor istorice majore este foarte înaltă. Cu excepţia subiectelor de istorie locală, istoria românească este destul de bine reflectată în colecţiile ei.

Országos Széchényi Könyvtár (Biblioteca Naţională Széchényi)

Biblioteca Naţională Széchenyi reprezintă cea mai bine înzestrată bibliotecă din Ungaria. În ultimele decenii colecţiile bibliotecii au fost sporite printr-o politică de achiziţii activă, care a cuprins şi publicaţiile din ţările vecine. Prin intermediul catalogului electronic se pot efectua căutări nu numai în colecţiile OSzK, ci şi în cele ale Muzeului Naţional din Budapesta.

Österreichische Nationalbibliothek (Biblioteca Naţională a Austriei)

Biblioteca naţională din Viena dispune de un catalog complex şi foarte util. Este împărţit în 4 categorii: 1. Catalogul principal (Hauptkataloge); 2. Lucrări cu acces liber în sălile de lectură (Freihand bestände); 3. Catalogul special (Spezialkataloge); 4. Catalogul de colecţii (Sammlungskataloge). Catalogul principal este împărţit în trei categorii, după criteriul cronologic: 1. Publicaţii apărute între 1501-1929; 2. Publicaţii apărute între 1930-1991; 3. Publicaţii apărute din 1992. Pentru consultarea catalogului principal se selectează secţiunea respectivă.

The British Library (Biblioteca Britanică)

Catalogul Bibliotecii Britanice cuprinde informaţii pentru aproximativ 13 milioane de unităţi bibliografice. Pentru căutare, selectaţi opţiunea "Search the Integrated Catalogue".

Bibliotheque Nationale de France (Biblioteca Națională a Franței)

Catalogul Bn Opale plus permite căutări după autor, subiect, titlu. Este unul dintre cataloagele electronice complexe puse la dispoziție de BNF.

UIUC Library (Biblioteca University of Illinois at Urbana-Champaign)

Biblioteca UIUC este astăzi parte componentă a unui consorţiu de biblioteci academice şi de cercetare din statul Illinois, din Statele Unite (CARLI). Deţine 13 milioane de cărţi, cu o excelentă acoperire pentru domeniul istoriei universale și îndeosebi pentru istoria Europei de răsărit.

UCLA Library (Biblioteca University of California at Los Angeles)

Biblioteca UCLA deţine mai bine de 12 milioane de cărţi fiind una dintre cele mai reprezentative biblioteci de cercetare din Statele Unite.

 

Baze de date ale arhivelor

Arhiva Națională (Baza de date a Arhivelor Naționale ale României)

Oferă informații cu privire la conținutul despre fondurile arhivistice aflate în gestiunea instituției. 

Documente medievale din regatul Ungariei (înainte de 1526)

Baza de date a Arhivei Naționale Maghiare, conține imagini ale documentelor originale sau fotocopiilor scanate de compania Arcanum Kft. Căutarea se poate face după mai multe criterii cum ar fi: cotă, emitent, data emiterii, sau cuvinte cheie. Pentru o parte a documentelor există regeste în limba maghiară. Vizualizarea documentelor necesită instalarea unui program special. 

 

Baze de date

Dicționarul de abrevieri latine și italienești folosite în scrierile dintre secolele V-XV, realizat de Adriano Capelli, în italiană, în anul 1912, reprezintă încă un instrument util de orientare pentru citirea și transliterarea textelor medievale. Legătura de mai sus este către ediția format pdf. a traducerii germane a dicționarului, din anul 1928 (Lexicon Abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen, Leipzig, 1928), pusă la dispoziție de Universitatea și Biblioteca orașului Köln. Consultarea lucrării este facilitată prin atașarea unui meniu de navigare care permite consultarea abrevierilor în ordine alfabetică.

 

Întrucât spaţiul virtual este foarte dinamic, în timp ce apar resurse noi, altele vechi sunt înlocuite sau modificate de către creatorii lor, îi rugăm pe cititorii sau utilizatorii care doresc să contribuie la sporirea utilităţii acestei pagini să ne semnaleze acele resurse electronice disponibile care merită să fie cunoscute şi accesate de către cei preocupaţi de cercetarea istorică.

Contact: Cosmin Popa-Gorjanu cosminpg@gmail.com