Cercul de Istorie
    Studenți

Studenţii de la Istorie au posibilitatea de a-şi forma deprinderile şi aptitudinile de cercetare, dar şi de a publica rezultatele lor intr-un anuar ştiinţific. Cercul de Istorie, constituit din anul 1993, este cadrul principal al desfăşurării activităţilor de cercetare. Participarea în cadrul Cercului este voluntară, deschisă studenţilor care doresc să urmeze o carieră ştiinţifică; membrii lucrează pe teme alese de ei, sub coordonarea unui cadru didactic.
Cercul este condus de un şef, ales prin vot deschis de către membrii săi şi este coordonat de cadre didactice universitare (Cosmin Popa-Gorjanu, Ileana Burnichioiu, Sorin Arhire). Şeful organizează şi prezidează şedintele de cerc. Oricare student la Istorie are dreptul de a deveni membru al Cercului, însă poate să participe la sesiunile de comunicări știinţifice numai începând din al II-lea an de studii. De obicei, numărul de membri este de aproximativ 20, studenţi care provin din toţi anii de studiu. 

Din punct de vedere cronologic, temele de cercetare merg din evul mediu până în perioada foarte recentă, acoperind domenii diverse, unele tradiţionale, precum istoria politică, socială, economică, sau de ştiinţe auxiliare, altele noi şi inovatoare, precum aspecte de viaţă religioasă, istoria artei şi istoriografie, încercând să adopte sugestii din sociologie, antropologie sau ştiinţe politice. Se abordează preponderent subiecte de istorie a românilor, însă nu lipsesc nici preocupările de istorie universală.

Lucrările Cercului se desfăşoară în timpul ambelor semestre ale anului universitar, constând din şedinţe de aproximativ două ore, organizate aproape regulat, la două săptămâni şi anunţate prin postarea de afişe. În cadrul întâlnirilor, membrii Cercului prezintă proiecte de cercetare finalizate sau stadiul şi rezultatele la care au ajuns. Această activitate are menirea de a oferi studenţilor prilejul de a-şi forma şi testa capacităţile de comunicare eficientă şi de a le face o inserare treptată în rigorile vieţii ştiinţifice. Proiectele care ajung la rezultate remarcabile primesc girul membrilor Cercului pentru a fi prezentate sub formă de comunicări ştiinţifice la sesiunile naţionale studenţeşti. 

Membrii Cercului de Istorie organizează de mai bine de un deceniu, alături de colegii lor din cercul de arheologie, cea mai importantă manifestare științifică anuală a studenţilor la Istorie, la nivel naţional, având loc în cursul lunii noiembrie a fiecărui an. Cele mai meritorii comunicări prezentate la această manifestare sunt publicate în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (BCȘŞ), aflat la cel de-al 20-lea număr. 

În cadrul Cercului se organizează şi activităţi cu caracter extraordinar cum ar fi excursiile de studii la diverse monumente (cetăţile medievale Tăuţi, Piatra Craivei şi Vurpăr, dar şi bisericile monument din Sântimbru, Cluj, Teiuş, Bărăbanţ, Cricău, Deva, Mediaş, Sighişoara, Sebeş sau din Ţara Haţegului), lansări de carte, prezentări de filme documentare. Uneori, cadre didactice din ţară şi din străinătate sunt invitate să prezinte scurte conferinţe pe anumite teme şi să răspundă întrebărilor studenţilor. Pe direcţiile de cercetare care necesită o pregătire complexă (de ex. paleografii, limba surselor) funcţionează şi micro-grupe specializate în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de predare a acelor deprinderi esenţiale pentru calitatea investigaţiilor istorice. 

După cum dovedeşte experienţa a aproape două decenii de funcţionare, o mare parte a membrilor Cercului de Istorie se îndreaptă, după încheierea studiilor universitare, spre stagii de masterat sau doctorat și lucrează la muzee şi în institute de cercetare. Unii au primit deja titlul de doctor de la instituţii renumite din ţară sau din străinătate.

Lector univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu