Licenţă
    Admitere 2024

 ⇒  LICENŢĂ (CICLUL I), ZI. Durata: 3 ani (6 semestre)

 - Istorie, cu predare în limba română 

 

Informații complete:

 
------------------------------------------------------------------------------------

Toate programele de studii din ciclurile I-II prevăd practică de specialitate obligatorie și cursuri sau seminarii aplicative, care se realizează pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci, muzee sau laboratoare, în cadrul proiectelor de cercetare, sub coordonarea directă a profesorilor din Departament sau a colaboratorilor externi. 

Pe parcursul studiilor, studenţii pot aplica și pentru burse de studii şi practică la universităţi din străinătate cu care instituția noastră a încheiat în prealabil acorduri (vezi care sunt universitățile).