Master
    Admitere 2024

⇒ MASTER (CICLUL II), ZI. Durata: 2 ani (4 semestre)

- Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană. Masterat în Istorie

- Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Informații complete:

 
------------------------------------------------------------------------------

Toate programele de studii din ciclurile I-II prevăd practică de specialitate obligatorie și cursuri sau seminarii aplicative, care se realizează pe șantiere arheologice, în arhive, biblioteci, muzee sau laboratoare, în cadrul proiectelor de cercetare, sub coordonarea directă a profesorilor din Departament sau a colaboratorilor externi. 

Pe parcursul studiilor, studenţii pot aplica și pentru burse de studii şi practică la universităţi din străinătate cu care instituția noastră a încheiat în prealabil acorduri (vezi care sunt universitățile).