Dimensiuni ale incinerării
    Proiecte

Project Title:  Historical Dimensions  and Contemporary Perspectives of Cremation in Romania 

CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU_TE

Contract Number:  54/05.10.2011

Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Universitatea “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia

Time Project: 36 months

605246 RON

Project Director: CPIII. Dr. Marius Rotar, contact – mrotar2000@yahoo.com.

See: http://death-studies.ro/