Unirea religioasă
    Proiecte

Unirea religioasă a românilor ardeleni cu Biserica Romei - Forschungsvorhaben zur kirchlichen union von Siebenbürgen (în partenerialt cu Fundația Pro Oriente Viena)