Conferința studenților și doctoranzilor 2014
    Conferințe

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Facultatea de Istorie şi Filologie 
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ŞI MUZEOLOGIE

vă invită la 

Sesiunea națională a a studenților și doctoranzilor. Istorie - Arheologie - Muzeologie

Ediția a XXII-a

13-14 noiembrie, Alba Iulia 

PROGRAM

FORMULAR DE ÎNSCRIERE