Conferințe/Conferences 2021
    Conferințe

4-5 June 2021, International Conference: Treaties of the Paris Peace Conference (1919-1920). Second Edition.

Contacts: Sorin Arhire, PhD, e-mail: sorinarhire2015@gmail.com; Tudor Roșu, PhD, e-mail: tudor.rosu2014@gmail.com.

 
 

 

 
 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI DOCTORANZILOR

- Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria artei, Patrimoniu -

Ediția a XXIX-a

12-13 noiembrie 2021 

  

 La conferință pot participa studenți, masteranzi și doctoranzi care doresc să prezinte rezultate noi în cercetare la specializările Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria Artei și Patrimoniu. Comunicările vor dura 15-20 min. și vor fi urmate de discuții. 

Termen-limită pentru înscrieri: 12 octombrie.

Lucrările prezentate și discutate în cadrul conferinței vor fi publicate în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, ISSN 1454-8097 (Editura Mega, acreditată CNCS B; indexarea revistei: BDI - CEEOL și DOAJ).

 Detalii suplimentare: diam@uab.ro, conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu.