Conferințe/Conferences 2018
    Conferințe

 

3-7 June 2018, International Conference: Treaties of the Paris Peace Conference (1919-1929). Organizers: Tudor Roşu, PhD, e-mail: tudor.rosu2014@gmail.com; Sorin Arhire, PhD, e-mail: sorinarhire2001@yahoo.com.

Call fo papers

4-5 octombrie, conferința națională: Direcţii şi perspective în cercetarea arheologică actuală. In memoriam Iuliu Paul. Organizator: dr. Beatrice Ciută. Contact: beatrice.ciuta@uab.ro.

25-26 octombrie, conferinţa naţională: Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, ediţia a XII-a. Organizator: dr. Ana Maria Roman Negoi. Contact: anamaria.roman@uab.ro.

16-17 noiembrie, Conferinţa Naţională a Studenţilor şi Doctoranzilor. Istorie – Arheologie –Muzeologie - Istoria Artei, Patrimoniu, ediţia a XXVI-lea. O selecție a lucrărilor se publică ulterior în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, nr. 25 (BDI: CEEOL,  DOAJ). Organizatori: lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, diam@uab.ro; lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu,  cosminpg@uab.ro. Termen-limită pentru înscrieri: 15 octombrie.