25 2019
    BCŞS

ISSN 1454-8097

Coordonator:

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu

Membrii redacţiei:

Claudiu Purdea

Robert Luca

 

 

Gabriel BALTEȘ, Din inventarul funerar al necropolei scitice de la Sâncrai (jud. Alba): pumnale de tip akinakes, p. 5

 

Alexandru STAN, Eunomius and His Heresy: Discussing Essence, Energy and Hypostasis, p. 23

 

Melinda-Gabriela KERESZTES, Sistemul de funcționare al conventurilor franciscanilor observanți din cadrul custodiei Ineului, p. 45

 

Ștefan BORZA, Activitatea Regimentului 50 Cezaro-Crăiesc  „Mare Duce de Baden” în Alba Iulia, p. 61

 

Florina-Cosmina SAS, Solidaritate națională și politică în Gazeta Transilvaniei (1865-1895), p. 85

 

David BORCHIN, Înrolarea forţată a şvabilor din Timiş-Torontal în WAFFEN-SS, p. 101 

 

Sorin STANCIU, Naţiunea şi ortodoxia. Repere politice la Nae Ionescu, p. 123

 

Robert-Simion LUCA, Tema monarhiei în manualul unic al lui Roller, p. 153

 

Silvia-Cristina BAUMGARTEN, Televiziunea ca prieten al timpului liber sub stricta supraveghere a Partidului Comunist Român (1971-1972), p. 169

 

BCȘS. Instrucțiuni pentru autori, p. 197