1 1995
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE, 1, 1995

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

CODRIN VALENTIN CHIRICĂ, Unele consideraţii cu privire la trecerea de la paleoliticul mijlociu la paleoliticul superior pe teritoriul României, p. 7-10

ŞTEFAN DORONDEL, Preistoria unui simbol: Coloana Cerului, p. 11-25

ALEXANDRU SONOC, Propuneri de scheme şi tabele tipologice de clasificare a ceramicii, p. 27-37

MIHAI CĂSTĂIAN, Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Orăştie, p. 39-51

CĂTĂLIN RIŞCUŢA, Obiecte din os şi corn în cultura Wietenberg, p. 53-60

GABRIEL RUSTOIU, Tipologia „capetelor de băţ” aparţinând culturilor bronzului mijlociu din România, p. 61-72

GABRIEL RUSTOIU, Un topor de bronz de la Câmpia Turzii, p. 73-82

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI, Celtul de tip transilvănean în Banat, p. 83-86

DANIELA GRUIA, Terra Sigillata de la Tibiscum – campania de săpături arheologice din vara 1993, p. 87-90

MARIANA CRÂNGAŞU, Atelierele de pietrărie în sud-vestul Daciei romane, p. 91-95

SILVIU CHIŞ, Cultul şarpelui Glykon în Imperiul Roman, p. 97-101

MATEI DRÎMBĂREAN, Monede imperiale romane descoperite recent la Apulum, p. 103-105

CLAUDIA BĂLUŢĂ, Inscripţii – instrumentum de la Apulum, p. 107-108

MARCEL SIMINA, Despre „Cultura Ciugud”, p. 109-119

MIHAI CĂSTĂIAN, Cetatea medievală de la Cucuiş - „Colnic”, p. 121-125

DOINA HENDRE-BIRO, Aspecte privind restaurarea unei textile arheologice, p. 127-129

ISTORIE

ILEANA BURNICHIOIU, Elemente de arhitectură romanică ecleziastică de pe teritoriul judeţului Alba, p. 131-139

IOANA JOSAN, Agricultura de munte în terase - argument al vechimii civilizaţiei agrare româneşti în Transilvania, p. 141-143

EUGENIA CRĂCIUN, Mihai Viteazul şi acţiunile sale în Dobrogea, p. 145-149

DOINA DUCIU, Dobrogea şi transhumanţa transilvană, p. 151-155

COSMIN POPA-GORJANU, O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675, p.  157-158

CĂTĂLIN RIŞCUŢA, Consideraţii privind însemnările pe cărţile vechi româneşti din Zarand şi Hunedoara, p. 159-163

ADRIAN BÂRSOAN, Câteva aspecte din istoria macedo-românilor în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, p. 165-168

LAURA STANCIU, Petru Maior între Aufklärung şi Les Lumières, p. 169-177

ALINA MÂNJA, Starea materială a Bisericii în Vicariatul greco-catolic de Haţeg în anii 1850-1860, p. 179-184

FELICIA GLIGOR, Înfiinţarea comitatului Zarand - 1861, p. 185-188

LAVINIA DUMITRAŞCU, Intelectuali transilvăneni în mişcarea naţională din Dobrogea pentru reunirea ei cu România, p. 189-193

LAVINIA DUMITRAŞCU, Contribuţia lui Pantelimon Halippa la mişcarea naţională românească din Basarabia (1917-1918) în lumina unor documente inedite, p. 195-199

VASILE HENDEA, Constantin Lucaciu – luptător activ pentru unitatea românilor, p. 201-203

MIHAI GLIGOR, Activitatea consiliilor naţionale din jud. Alba în slujba desăvârşirii unităţii statale româneşti la 1918, p. 205-211

DOINA OTELIŢA, Problema Basarabiei în evoluţia raporturilor româno-sovietice: 1918-1924, p. 213-216

GETA-CRISTINA GHEORGHE, Semnificaţia pactului de asistenţă mutuală dintre România şi U.R.S.S. (Montreux, 21 iulie 1936) în viziunea lui Nicolae Titulescu, p. 217-221

SIMION COSTEA, Ideea europeană în cultura românească interbelică, p. 223-227

SIMION COSTEA, Difuzarea ideii europene în manualele de istorie din România interbelică. Punerea problemei, p. 229-231

CĂTĂLIN HUŢU, Pagubele pricinuite de trupele sovietice gospodăriilor ţărăneşti din nordul Moldovei (judeţele Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Suceava) în perioada aprilie 1944-iunie 1945, în sectorul animal, p. 233-235

ŞTEFAN DORONDEL, Un orientalist român: Sergiu Al-George, p. 237-241

HARIETA MARECI, Medalion istoric Dimitrie Dan (1856-1927), p. 243-245

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Vl. Dumitrescu, Închisorile mele (Ştefan Dorondel), p. 247-248

Al. Zub, Istorie şi istorici în România interbelică (Laura Stanciu), p. 248-249

Jacques Le Goff, Negustorii şi bancherii în evul mediu (Cornelia Popa Gorjanu), p. 250

Al. Zub, În orizontul istoriei (Laura Stanciu), p. 251-252.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA