12 2006
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 12, 2006

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/ Contents

 

STUDII SI ARTICOLE

OTIS NORMAN CRANDELL, Macroscopic and Microscopic Analysis of Chert. A Proposal for Standardisation of Methodology and Terminology, p. 7-30

FLORINA NITU, ANAMARIA SEULEAN, Evidența statistică si prelucrarea materialului ceramic pe santierul arheologic de la Miercurea Sibiului – „Petris” / Statistic Evidence and Ceramic Material Analyse at Miercurea Sibiului – “Petris” Archaeological Field Training Course, p. 31-40

CRISTIAN DIMA, Piese de echipament militar, cu rol defensiv, la daci (sec. II î.Chr. – I d.Chr.) / Dacian Defensive Weapons (2nd Century B.C. - 1st Century A.D.), p. 41-54

DAN MATEI, Trupe fara castre, castre fara trupe în Dacia / Troops without Garissoning Forts, Forts without
Garissoning Troop, p. 55-70

DRAGOS BLAGA, Locuintele în Dacia Romana. Teorie si realitate / Dwellings in Roman Dacia – Theory and Reality, p. 71-83

SORANA MUNTEANU, Femeia în Renastere. Studiu de caz – Sofonisba Anguissola / Women During the Renaissance. Case Study – Sofonisba Anguissola, p. 85-99

PETRE FLORIN MANOLE, Expulzarea romilor nomazi netoti, din Tara Româneasca, în perioada 1831-1834 / The Expulsion of Nomad Gipsies from Wallachia between 1831-1834, p. 101-109

NOTE DE LECTURA, RECENZII

Comert si Civilizatie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale si culturale în antichitate (Editori
Calin Cosma si Aurel Rustoiu), Cluj-Napoca, 2005 (Cristian Dima), p. 111-113

Florin Fodorean, Drumurile din Dacia romana, Cluj-Napoca, 2006 (Dan Matei), p. 113-117

Peter Hügel, Ultimele decenii ale stapânirii romane în Dacia (Traianus Decius – Aurelian), Cluj-Napoca,
2003 (Dan Matei), p. 118-119

Nicoleta Man, Berecki Sándor, Daniel Cioata, Coralia Crisan, Vestigii arheologice muresene. Ghidul
expozitiei, Târgu-Mures, 2005 (Alexandru Barbat), p. 119-120

CRONICI

OTIS NORMAN CRANDELL, Cercul de Istorie Veche si Arheologie în anul universitar 2005-2006, p. 121-123

DANIEL-SIMION BACIU, Cercul de Istorie în anul universitar 2005-2006, p. 125-126.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA