7 2001
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 7, 2001

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

MONICA SANDU, Arta parietală paleolitică din Europa de est / L`art parietal paléolithique de l`Europe de l`Est, p. 5-8

DUMITRU CHIRIAC, DANIEL GARVĂN, Câteva observaţii cu privire la aşezările culturii Boian de pe teritoriul României / A few Considerations about the Settlements of the Boian Culture in the Romanian Territory, p. 9-11

MARIAN NEAGOE, Figurine antropomorfe din lut în cultura Vădastra / Antropomorphous Clay Figurines of the Vădastra Culture, p. 13-20

BEATRICE DAISA, Practici magico-rituale la comunităţile de agricultori din perioada neoliticului dezvoltat / The Magical-Ritual Practices of Agrarian Communities of the Middle Neolithic, p. 21-26

DAN ANGHEL, Posibile precursoare neo-eneolitice ale roţii olarului / Possible Eneolithic Precursors of the Turnable, p. 27-31

IZABELA BĂBUŢ, Omul şi mediul în cultura Petreşti / Man and Environment in Petreşti Culture, p. 33-38

RALUCA KOGĂLNICEANU, Observaţii asupra mormintelor şi resturilor osteologice umane din cuprinsul aşezărilor gumelniţene de pe teritoriul României / Observations Regarding the Graves and the Human Bone Remains from the Gumelniţa Type Settlements in Romania, p. 39-47

COSMIN I. TODEA, Noi cercetări privind epoca timpurie a bronzului pe valea Geoagiului (jud. Hunedoara) / New Investigations Regarding the Early Bronze Age on the Geoagiu Valley (Hunedoara County), p. 49-56

CRISTINA CREŢU, Observaţii asupra necropolei din epoca bronzului târziu de la Truşeşti, jud. Botoşani / Considerations about the Necropolis from the Late Bronze Period from Truşeşti, Botoşani, p. 57-76

ILIE ALEXANDRU LASCU, RADU OTA, Cercetări de suprafaţă pe raza localităţii Dumitra (jud. Alba) / Observations Regarding the Archaeological Material from Dumitra (Alba County), p. 77-86

RALUCA GHEORGHIU, ILIE ALEXANDRU LASCU, Consideraţii privind materialul hallstattian inedit din punctul Oarda-„Bulza” II / Some Considerations Regarding the New Archaeological Site from Oarda-“Bulza” II, p. 87-96

CRISTINEL PLANTOS, Noi descoperiri de epocă dacică pe teritoriul judeţului Alba / New Discoveries from the Dacian Period on the Territory of Alba County, p. 97-107

COSTIN CROITORU, Concepţia neroniană asupra rolului şi locului Cezarului în cadrul Imperiului / Neronian Conceptions about the Role and the Place of the Caesar in Roman Empire, p. 109-111

PETRU LUNU, NICU HURDUZEU, CĂLIN TIMOC, Fortificaţii romane din Banat (I). Cornuţel / Römische Festungen im Banat (I). Cornuţel, p. 113-115

MANUELA TEODORA MIRICĂ, Problema continuităţii urbane de la antichitate la evul mediu / The Problem of Urban Continuity from Antiquity to the Middle Ages, p. 117-120

ERWIN GÁLL, Tipologia mormintelor de secol X cu însemne de rang din bazinul carpatic / 10th Century Tombs Objects from the Carpathian Region, p. 121-150

CĂLIN ŞUTEU, Datarea geo-magnetică. O introducere teoretică în principiile datării absolute folosind metoda arheomagnetismului remanent / Archaeomagnetic Dating – a Theoretical Introduction to the Principles of the Absolute Dating Using the Aquired Thermo-Magnetism, p. 151-157

ISTORIE

MARIUS ŞTEFAN MĂRGINEAN, Competenţele administrative ale autorităţilor urbane din Transilvania (sec. XIV) / Les competences administrative des autorités urbaines en Transylvanie (XIVème siècles), p. 159-163

EUGEN ZUICĂ, Asupra unor consideraţii privind Adunarea Stărilor în Moldova veacurilor XIV-XV / About Some Considerations Concerning the Assembly of States in the XIVth-XVth Centuries in Moldavia, p. 165-170

LUMINIŢA OŢOIU, Studiu asupra picturii bisericii de la Geoagiu de Sus (jud. Alba) / Study of the Painting of the Church from Geoagiu de Sus (Alba County), p. 171-177

RITA CSALLA, Institutul teologic romano-catolic din Alba Iulia: organizarea şi biblioteca / The Roman-Catholic Institute from Alba Iulia: Organization and Library, p. 179-188

LARISA MATEI, Vocabular politic iluminist în Banat: „şcoală”, „învăţătură” şi „lumină” la Nicolae Stoica de Haţeg / Political Vocabulary of the Enlightement in Banat: “School”, “Learning” and “Light” in Nicolae Stoica of Haţeg`s Work,  p.  189-192

NICOLAE TEȘCULĂ, Vizita lui Francisc I în Transilvania (1817) şi mitul „Bunului Împărat” în sensibilitatea colectivă românească / The Visit of the Emperor Francisc I in Transylvania (1817) and the Myth of the “Good Emperor” in Collective Romanian Sensibility, p. 193-196

MARIA JEANINA ȘERDAN, Căsătoria şi decesul în registrele de stare civilă ale parohiilor greco-catolice din Ţara Oaşului (1880-1918) / Le marriage et le décès dans les registres de l`etat civil des paroisses de Ţara Oaşului (1880-1918), p. 197-203

LUCIAN DĂRĂMUŞ, Reglementarea prostituţiei în oraşul Sebeş la începutul secolului al XX-lea / Regulated Prostitution in Sebeş (Alba) at the Beginning of the 20th Century, p. 205-210

ANDREEA MÂRZA, Teza de doctorat în istorie a lui Zenovie Pâclişanu (traducerea capitolului V) / Zenovie Pâclişanu’s Doctoral Dissertation in History (a Translation of the 5th Chapter), p. 211-227

DELIA CĂLUȚ, Publicaţii româneşti despre campania din 1917 / Romanian Publications about the Military Campaign of 1917, p. 229-232

LEONTIN NEGRU, Contribuţii la cunoaşterea stării de spirit şi a activităţii politice a populaţiei ţinutului Dunărea de Jos în anul 1939 / Some Contributions for the Knowledge of the Spirit and Political Activity of the Population from Dunărea de Jos Region in the year 1939, p. 233-238

ȘTEFAN GH. POPESCU, Misiuni militare britanice în Albania. 1939-1943 / British Military Missions in Albania 1939-1943, p. 239-245

OANA INDRIEŞ, Generaţia de intelectuali de la 1848: românii din Transilvania şi slovacii – câteva probleme / The Intellectual Generation of 1848: Romanians and Slovaks, p. 247-257

MUZEOLOGIE

DAN ANGHEL, Acţiunea viciilor tehnologice de prelucrare asupra degradării ceramicii arheologice / Le détériorisation de la ceramique suite aux vices téchnologique d`ouvraison, p. 259-262

ANDREI ŞTEFAN, PAULA MAZĂRE, Metode de prelevare a materialelor ceramice pe şantierele arheologice / Methods of Drawing out Ceramic Materials from Archaeological Sites, p. 263-276

LUMINIŢA OŢOIU, Restaurarea unei zăbale datând din epoca prefeudală / The Restoration of a Bronze Appliqué from the VIIIth Century, p. 277-280

PETRONELA FOTEA, Restaurarea unei aplice din bronz din secolul XVIII / The Restoration of a Bronze Appliqué from VIIIth Century, p. 281-282

SOFIA ȘTIRBAN , MARIUS ANGHEL, Restaurarea şi aciditatea hârtiei / The Restoration and Acidity of Paper, p. 283-290

VARIA

EMIL MOLDOVAN, Impresii despre o bursă în Germania, p. 291-293

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Egon Gersbach, Ausgrabung heute. Methoden und Techniken der Feldgrabung (Anita Sabina Niculescu), p. 295-296


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA