6 2000
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 6, 2000

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

MĂDĂLINA MĂRGINEANU, Consideraţii asupra simbolisticii capetelor de piatră de la Gura Baciului (jud. Cluj) / Considerations Upon the Symbolism of the Stone Heads from Gura Baciului (Cluj County), p. 5-9

CIPRIAN DĂRĂMUŞ, COSTEL CIOANCĂ, O aşezare Starčevo-Criş inedită la Geoagiu de Sus / A new Starčevo-Criş Settlement at Geoagiu de Jos, p. 11-19

BEATRICE DAISA, Contribuţii la cunoaşterea vieţii spirituale a comunităţilor neolitice. Un vas cultic descoperit la Limba-„Şesu Orzii” / Contributions to the Knowing of the Spiritual Life of Neolithic Communities. A Cult Pot Discovered at Limba-„Şesu Orzii”, p. 21-29

PAULA MAZĂRE, Aspecte privind tehnologia de prelucrare a materiilor osoase animale / Aspects concernant la technologie de travail des matières osseuse, p. 31-39

IZABELA BĂBUŢ, CĂLIN ŞUTEU, Cercetări arheologice de suprafaţă efectuate pe teritoriul satului Păuca (jud. Sibiu) / Surface Archaeological Researches on the Settlement of Păuca (Sibiu County), p. 41-53

COSTEL CIOANCĂ, Reprezentările cultice din metal ale culturii Bodrogkeresztúr din România: idolii de aur / The Cultic Metal Representations of the Bodrogkeresztúr in Romania – the Golden „en violon” Idols, p. 55-60

LUCIAN SAVONEA, Probleme ale metalurgiei epocii timpurii şi mijlocii a bronzului în sectorul vestic al bazinului median al Mureşului / Some Problems of Ancient and Middle Bronze Metallurgy in the Middle Basin of the Mureş River, p. 61-67

OVIDIU GHENESCU, DANIEL V. SANA, VIOREL ŞTEFU, Cercetări arheologice de suprafaţă în sectorul Vinţu de Jos – Tărtăria (jud. Alba) / Recherches archéologiques de surface dans le secteur Vinţu de Jos – Tărtăria, p. 69-85

CRISTINEL C. PLANTOS, Descoperiri aparţinând celei de a doua epoci a fierului la Vinţu de Jos – „Lunca Fermei” (jud. Alba) / Découverts appartenant au deuxième âge du fer, faites à Vinţu de Jos-„Lunca Fermei” (dep. de Alba), p. 87-96

CASIAN POPA, Câteva interpretări referitoare la funcţionalitatea absidei în lumea romană / A Few Interpretations Concerning of the Roman Apses Functionality, p. 97-102

ISTORIE

EMIL MOLDOVAN, Bogomilismul şi manifestările sale în spaţiul românesc / The Bogomilism and its Manifestations within the Romanian Territory, p. 103-106

RITA CSALLA, Tipăriturile albaiuliene din secolele XVI-XVII în colecţia Bibliotecii Batthyaneum / Printings Books of Alba Iulia from the 16-17th Centuries in the Batthyaneum Library`s Collections, p. 107-112

FLOREAN-ADRIAN LASLO, Conscripţia confesională a clerului greco-catolic din anul 1767. Consideraţii preliminare / La conscription confessionnelle du clergé gréco-catholique de l`année 1767. Considérations preliminaires, p. 113-123

ANDREEA MÂRZA, Ignatius De Loyola, Exercitia Spiritualia – Ms. Lat. 94 / Ignatius De Loyola, Exercitia Spiritualia – Ms. Lat. 94, p. 125-134

ANA-MARIA NEGOI, Condiţia feminină între modelul biblic şi realitatea trăită în Transilvania sfârşitului de secol XVIII / The Situation of Women between the Biblical Model and the Transylvanian Reality (The End of the 18th Century),  p.  135-138

MARIUS MĂRGINEAN, Practicile devoţiunii populare în Transilvania (sec. XVIII). Mortificările trupului / Les pratiques de la dévotion populaire en Transylvanie (XVIIIème siècle). Les mortifications du corps, p. 139-142

DANIELA DOLTU, Momente fundamentale ale vieţii de familie în Moldova (1832-1856): încheierea căsătoriei / Moments fondamentaux de la vie familiale en Moldavie (1832-1856): le mariage, p. 143-148

TEODORA ANCATEU, Maica Domnului cu Pruncul în colecţia de icoane pe lemn din patrimoniul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia / Mother of God with the Jesus Child in the Collection of Wood Icons from the Orthodox Archbishopric Patrimony from Alba Iulia, p. 149-157

CLAUDIU MANDOKI, Influenţa perioadei napoleoniene asupra Ţărilor Române / L’ influence de la période napoléonienne sur les Pays Roumains, p. 159-162

SABINA MIHAI, Dimensiuni ale morţii în registre parohiale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX / Death Dimensions in the Parish Registers at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century, p. 163-165

CSABA SZABO, Problema dezvoltării armatei austro-ungare în dezbaterile Comisiei Comune din Budapesta din 19-30 mai 1914 / The Problem of the Austro-Hungarian Army at the Debates of the Common Commission in Budapest 19th -30th May 1914, p. 167-170

MUZEOLOGIE

DAN ANGHEL, Influenţa condiţiilor de ardere asupra ceramicii / L`influence des conditions de cuisson sur la céramique néolithique, p. 171-173

MARIUS BREAZU, Restaurarea – conservarea unui vas ceramic pictat de tip „Lumea Nouă” / Restoration and Preservation of a Decorated Ceramics Vessels of “Lumea Nouă” Type, p. 175-180

SOFIA ŞTIRBAN, Probleme speciale apărute în procesul de restaurare a cărţilor vechi / Particular Issues Emerged During of the Old Books Restoration, p. 181-183

MARIUS NICOLAE ANGHEL, Restaurarea legăturii de epocă la o carte veche românească: Chiriacodromion, Bălgrad, 1699 / The Restoration of a Binding from an old Romanian Book: the Chiriacodromion, Bălgrad (Alba Iulia), 1699, p. 185-187

PETRONELA FOTEA, Restaurarea unui revolver din secolul al XIX-lea / La restauration d’un revolver datant du XIX-ème siècle, p. 189-191

VARIA

ROXANA STĂNCESCU, Date despre Bursa „Socrates” la University of Durham, Anglia, p. 193-195

DAN O. PAUL, Participare românească la Trienala ICOM-CC de la Lyon, p. 197-198

DAN O. PAUL, Reprezentare românească la programul „Strategie europeană pentru conservarea preventivă” a patrimoniului cultural (PC Strat), p. 199-200

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Ioan Andriţoiu, Aurel Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică (Cristinel Plantos), p. 295-296

Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească (Zsolt Tamási), p. 202-204


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA