29-2023
    BCŞS

 

ISSN 1454-8097

 

Coordonator:

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu

 

Membrii redacţiei:

Robert Simion Luca; Alexandra Paula Sicoe

 

CUPRINS 

Studii și articole

 

Alexandra-Paula SICOE, Rolul arheozoologiei în identificarea principalelor strategii de subzistență la comunitățile preistorice din Transilvania. O abordare statistică

Alexandra DUTCON, Jan PAULINY-TOTH, An Introductory Guide to local aerial photography using the 3DR Solo Quadricopter 

Florian BOIȘTEANU, Fibulele norico-pannonice din Dacia romană

Bettina-Evelin BASARABĂ-VARGA, Complexul monahal de pe Dealul Chilii din comuna Vărădia, jud. Caraș-Severin

Teodora POPOVICI, Acte domnești din secolul al XV-lea în dublă versiune (latină și slavonă)

Cosmin-Ionuț LAZĂR, Un ambasador otoman în Țara Minunilor: discurs despre șine și Celălalt în Sefâretnâme-aua lui Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi

Alexandru Marian VASILE, Dobrogea văzută de un călător francez: Camille Allard

Konrad Harris GERGELY-KISZELLA, Instituții, structuri și unități militare în Transilvania dualistă (1868-1914)

Cristian Marius Vicențiu MOROGAN, Din provocările unei instituții. Activitatea Comisiunii pentru organizarea Arhivelor Statului din Transilvania între anii 1921-1923

Mara CATARGIU, Sinagoga Mare din Constanța. Studiu istorico-arhitectural

Daiana MACIULSCHI, Funicularul de calcar în mijlocul transformărilor centrului civic al orașului Reșița

Dragoș-Ștefan SANDU, „2050 de Ani de la crearea statului dac centralizat și independent” condus de Burebista – aspecte istorice și istoriografice

Cristian DUMITRESCU, Măsuri mari în cantități mici: statul răspunde penuriei de obiecte vestimentare (1980-1989)