14 2008
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 14, 2008

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

STUDII ŞI ARTICOLE

TEODOR MUNTEAN, O nouă locuire Wietenberg la Meteş (jud. Alba) / A New Wietenberg Settelment at Meteş (Alba County), p. 7-12

IRINA NASTASI, Edificii cu mozaic din Dobrogea romană şi romano-bizantină / Mosaic Paved Buildings in Roman and Roman-Byzantine Dobroudja, p. 13-30

CONSTANTIN ŞOVA, Piaţa mare a oraşului roman târziu Histria / The Grand Plaza of the Late Roman City Histria, p. 31-38

ANASTASIA A. BANSCHIKOVA, The Topos of Amalecite Supremacy over Egypt in Arab Historical Tradition (I Millenium A.D.) / Toposul supremaţiei amalecite asupra Egiptului în tradiţia istorică arabă (primul mileniu creştin), p. 39-45

RALUCA BETEA, Tâmpla bisericii de lemn din Deseşti / The Iconostasis of the Wooden Church at Deseşti, p. 46-60

CAMELIA STANCIU, Aspecte ale mortalităţii reflectate în registrele parohiale din Orăştie (1870-1900) / Aspects of Death Rate in the Parish Registers from Orăştie, p. 61-82

DANIEL PETRIŞ, Preocupări istorice la Sterie Stinghe (1874-1957) / Sterie Stinghe and his Historical Works (1874-1957), p. 83-97

VIOREL ŞTEFAN PAPP, Biserica Ortodoxă şi proiectul „zonei culturale” în comitatul Hunedoara / The Orthodox Church and the “Cultural Area” Project in Hunedoara County, p. 98-118

OPINII, DEZBATERI

CĂTĂLIN BORANGIC, Fenomenul dacoman: promotori şi aderenţi / Daco-Mania: Promoters and Worshippers, p. 119-137

ALIN VARA, Vremea cuvintelor. Reacţia presei româneşti faţă de crizele comunismului din 1956, 1968 şi 1989 / The Time of Words: The Reaction of Romanian Press to the Crises of Communism in 1956, 1968, and 1989, p. 138-150

ADRIAN BERSKI, Historical and political transformations in Poland from 1989 to 1991 / Transformări istorice şi politice în Polonia (1989-1991), p. 151-157

LAURA TAPINI, Conserving Rural Architecture in Greece in Light of the New Tendency for Sustainable Tourist Development / Conservarea arhitecturii rurale în Grecia în lumina noii tendinţe de dezvoltare turistică durabilă, p. 158-162

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII

Radu Ardevan, Livio Zerbini, La Dacia romana, Rubbettino Editore, 2007 (Cătălin Borangic), p. 163-165

PEREGRINATIO ACADEMICA

Sebastian David, „Willkommen in Bochum mein Herr ...”, p. 166-168

Ferencz Robert Horvath, Liviu Dumitraşcu, Experienţa noastră Erasmus, p. 169-170

CRONICI

Daniel Marius Tentiş, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie în anul universitar 2007-2008, p. 171-172

Ana-Maria Roman Negoi, Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice, ediţia a III-a, 2007, p. 173-174.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA