21 2015
    BCŞS

 

S U M A R – C O N T E N T S – T A B L E D E S M A T I È R E S

PREFAȚĂ

STUDII ŞI ARTICOLE

Ancuţa Ioana Bobînă, PRELUCRAREA GRAFICĂ A FIGURINELOR ANTROPOMORFE NEOLITICE. STUDIU DE CAZ: GRUPUL CULTURAL SUPLAC, p. 9. 

Alina Cantacuz, O SERIE DE PROFESII CU SPECIFIC EDUCAȚIONAL ÎN MOESIA INFERIOR, p. 25. 

Dragoș Hălmagi, ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ȘI ΟΜΟΦΥΛΙΑ. DESPRE BARBARI ÎN GEOGRAFIA LUI STRABON, p. 35. 

Mihai Kovács, UT DEI ECCLESIA IN SUO STATU TUTA PERMANEAT ET IN SUIS BONIS SIT TRANQUILLA. EPISCOPUL PETRU MONOSZLÓ, ORGANIZATORUL DOMENIULUI ŞI AL ADMINISTRAŢIEI EPISCOPALE, p. 43. 

Andrei Octavian Fărcaș, UN NOU CAP DE BUZDUGAN ÎN COLECȚIA MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ, p. 69. 

Maria Frînc, MIJLOACE DE EXTINDERE A DOMENIULUI BOIERESC DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XVI-LEA. STUDIU DE CAZ: DOMENIUL BOIERILOR BUZEŞTI, p. 79. 

Andrei Sabin Faur, RADICALIZAREA ALTERITĂȚII: CONSTRUCȚIA UNEI IMAGINI A DUȘMANULUI LA ROMÂNII ARDELENI ÎN PRIMELE LUNI ALE „MARELUI RĂZBOI”, p. 91. 

Cristian Culiciu, ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 1946. IMPLICAREA MINISTRULUI DE INTERNE, TEOHARI GEORGESCU, p. 109. 

Bogdan Iulian Ranteș, RELAȚIILE ROMÂNIEI CU GUINEEA ÎNTRE ANII 1958-1965, p. 125. 

Cristian Alexandru Groza, RADIOGRAFIA UNEI DISIDENȚE. PRIMĂVARA DE LA PRAGA, p. 145. 

Ionuț Mircea Marcu, SPORTUL CA INSTRUMENT AL PROPAGANDEI. STUDIU DE CAZ: REFLECTAREA PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ DE LA LOS ANGELES (1984) ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ, p. 167.

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Cinzia Dal Maso, Francesco Ripanti (ed.), Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia vissuta, ed. a II-a, Milano, Monduzzi Editoriale, 2015, 323 p., 94 il. (Corina Ruxandra Gavriș-Șteflea), p. 183. 

Sergiu Musteaţă (coord.), Arheologia şi politicile de protejare a patrimoniului cultural în România, Culegere de studii, Chişinău-Iași, Arc, 2014, 224 p. (Ioan Bertalan), p. 193.

Hans van Wees, Ships and Silver, Taxes and Tribute: A Fiscal History of Archaic Athens, London, New York, I.B. Tauris, 2013, 213 p. (Liviu Mihail Iancu), p. 197.

Jérôme Baschet, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008, 477 p. (Raluca G. Cobuz), p. 201. 

Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara (Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város történetéhez), vol. II (1430-1470), culese de Pesty Frigyes, ediţie, note şi comentarii de Livia Magina şi Adrian Magina, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 434 p. + indice de persoane şi indice de localităţi (Marian Horvat), p. 207. 

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), ed. a II-a, București, Humanitas, 2015, 356 p. (Claudia Coldaș), p. 210.

Lucian Boia, Suveranii României. Monarhia, o soluție? București, Humanitas, 2014, 109 p. (Gabriela Predescu), p. 214.

Emanuel Copilaș, Națiunea socialistă. Politica identității în Epoca de Aur, pref. de G.M. Tamás, Iași, Polirom, 2015, 334 p. (Ionuț Mircea Marcu), p. 220.

CRONICA

Șantierul arheologic Alba Iulia-„Lumea Nouă” (2014-2015) (Alina Bințințan), p. 227. 

Palatul Principilor din Alba Iulia (2014-2015) (Diana Tomuș), p. 229. 

Cimitirul evreiesc din Alba Iulia – Tabăra de conservare și restaurare 2015 (Sidonia P. Neagoie), p. 232.

Expozițiile Bizere: Alba Iulia 2014, Arad 2015 (Stefan Wagner, Sebastian Manolescu), p. 235. 

 


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA.