24 2018
    BCŞS

 

ISSN 1454-8097

Coordonator:

Lector univ. dr. Ileana Burnichioiu

Membrii redacţiei:

Claudiu Purdea

Robert Luca

 

 

STUDII ȘI ARTICOLE

 

Bogdan PÂCLIȘAN, Utilajul litic șlefuit aparținând culturii Vinča din situl de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Polished stone artifacts belonging to Vinča Culture from Alba Iulia-Lumea Nouă

 

 5

Ana FETCU, Date osteoarheologice privind trei non-adulți din necropola neolitică de la Iclod (jud. Cluj)Osteoarchaeological data regarding three non-individuals from the Neolithic necropolis of Iclod (Cluj county) 

 

 25

Costin-Alexandru ȘENDROIU, Stadiul cercetării privind practicile funerare la populația geto-dacică în secolele II a. Chr. - I p. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Current state of research on the funerary practices of the Geto-Dacian people between Second Century BC and First Century AD 

 

41

Ciprian CREȚU, Despre moartea infantilă și practicile funerare din lumea romană. Studiu de caz: mormintele de copii de la Histria . . . . . . . . . . . . . . .

On infant death and funerary practices in the Roman World. Case study: the graves of children from Histria

 

55

Diana SONU, Practica deformării artificiale a craniului în provincia Scythia. . . . . . . . . . . . . .

Artificial cranial deformation in the Scythia province

 

 67

Radu-Octavian STĂNESCU, Amfore romane de la Aegyssus. . . . . . . . . . . . .

Roman amphorae from Aegyssus 

 

 91

Adrian-Marius VLADU,Contribuții privind aprovizionarea cu apă în Imperiul Roman și în Histria  . . . . .

Contributions to the question of water supply systems in the Roman Empire and Histria

 

 99

József MÁTYÁS, Capitoliul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa . . . . . . . . . . .

The Capitolium of Ulpia Traiana Sarmizegetusa

 

 127

Cătălina-Tatiana COVACIU, Bunuri fără preț. Relicvele în context privat în Transilvania medievală . . . 

Priceless assets. Relics in a private context in Medieval Transylvania

 

 139

Alexandru ȘTEFAN, Thomas de Canterbury ca sfânt patron al unui preot paroh din Transilvania Evului Mediu târziu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thomas of Canterbury as a patron saint of a parish priest from Late Medieval Transylvania 

 

 163

Claudiu PURDEA, Arme sau unelte? Analiza unor artefacte din colecția Muzeului Municipal Mediaș . . . 

Weapons or tools? The analysis of some objects preserved by the Mediaș Municipal Museum

 

 175

Andrei Sabin FAUR, Considerații privind vocabularul politic al românilor din Imperiul Habsburgic: receptarea liberalismului și conservatorismului (1838-1914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Considerations Regarding the Political Vocabulary of the Romanians from The Habsburg Empire: The Perception of Liberalism and Conservatism (1838-1914) 

 

207

Iuliana GALEȘ, Diversitate cultural-lingvistică în învățământul bănățean după 1945 . . . . . . . . . 

La diversité culturelle-linguistique dans l` enseignement de Banat après 1945

 

 227

Alin GORON, Alfabetizarea în cadrul educaţiei adulţilor sub regimul comunist (1948-1956) . . . . . . . . 

The campaign of development of literacy during the Communist Regime (1948-1956) 

 

239

Eleonora-Maria Popa, Istorici disidenţi, exilaţi şi occidentali despre regimul comunist din România. Între motivaţiile biografice şi preocupările profesionale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Dissident, exiled and western historians about the Communist Regime in Romania. Between biographic motivations and professional concerns

 

 265

 RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

 

 

Miodrag Milin, Florin Lobonț, coord., Victor Neumann. Istoricul și opera, București, Editura RAO, 2018, 222 p. (Iuliana GALEȘ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285

 
 
 
 
 
Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA

©2017 Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

G. Bethlen, 5, Alba Iulia