28-2022
    BCŞS

 

ISSN 1454-8097

 

Coordonator:

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu

 

Membrii redacţiei:

Robert Simion Luca

Alexandra Paula Sicoe

 

CUPRINS 

Studii și articole

 

Bogdan-Adrian LĂPUȘAN, Key-rings from Roman Dacia

Cosmin-Ionuț LAZĂR, „Ei sunt capul răutăților”: imaginea tătarilor crimeeni în „Breviarul de învățăminte” al lui Ahmed Resmi Efendi (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)

Monica CHICUȘ, Robii țigani între judecata Divanului boieresc și cea a Tribunalului criminalicesc

Ioan BODOCHI, Castelul Corvinilor din Hunedoara în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Alin BURLEC, Între conflict și colaborare. Social-democrația română și muncitorii evrei la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX

Robert-Simion LUCA, Regele Ferdinand și problema țărănească (1916-1921) în istoriografia comunistă

Cătălin COZMA, Deceniul debutului și afirmării lui David Prodan în cadrul istoriografiei naționale (1938-1948)

Tania-Nicoleta BÎC, Martie 1945. Poziția lui Petru Groza cu privire la teritoriul transilvănean cedat la 30 August 1940 Ungariei

Olga ANDRANOVICI, Imaginea Antichității în cultura est-europeană a secolului XX. Două studii de caz

Drăgan-George BASARABĂ, Patrimoniul heraldic al Municipiului Timișoara

Celina-Georgiana GORA, Învelitori din lemn pe monumente de cult din Moldova. Specificul regional și problema dispariţiei unui meşteşug

Andreea PANAIT, Cercetarea de tip antropologic. Cazul crucilor de piatră din zonele Bucu-Ograda și Poiana (jud. Ialomiţa)