22 2016
    BCŞS

S U M A R – C O N T E N T S – T A B L E D E S M A T I È R E S

 

STUDII ŞI ARTICOLE

 

Diana Tomuș, Piese ceramice perforate de tipsmall-finds din situl neolitic și eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Posibile interpretări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ana Fetcu, Dovezi ale violenței sau practici ritualice? Studiu de caz: descoperiri funerare din situl eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horațiu Cociș, Limitis provinciae Daciae Porolissensis. Negrilești (jud. Bistrița-Năsăud) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andra Ramona Dodiță, Consideraţii preliminare asupra statutului ḏimmīi-lor: Carta de la Medina şi Pactul lui ʿUmar . . . . . . . . . . . . . . . .

Cătălina-Tatiana Covaciu, Între memorie și venerare. Imaginea Sfintei Clara de Assisi în procesul de canonizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marian Horvat, Considerații generale privind nobilimea românească din comitatul Maramureș în timpul regelui Matia Corvin (1458-1490) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Csaba Horváth, Listele de recruţi din două regimente habsburgice (1804-1805) . . . . . .

Andrei Sabin Faur, Presa, publicul și jurnaliștii în viziunea Lui George Barițiu și a corespondenților săi. . .

Viktória Adrienn BarazsulyReprezentarea vizuală a Transilvaniei în afișe turistice din 1941 . . . . . . . . . . . . 

Cristian Culiciu, Legislația locativă a României de la reconstrucție la demolări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Claudia Coldaș, Confiscarea regelui Arthur: de la sursele primare la curentul feminist din cinematografie . . . .

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Sorin Nemeti, Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 178 p. (Horațiu Cociș) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

László Koszta, A Kalocsai érseki tartomány kialakulása, Pécs, Virágmandula, 2013, 150 p. (Mihai Kovács) . . .

Susana Andea, coord., Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Symphologic Publishing, 2013, 378 p. (Marian Horvat) . . . .

Pál Judit, A Habsburg Monarchia története 1526-1848, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 433 p. (Noris Erich Szakács) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CRONICA

Instrucțiuni pentru autori