22 2016
    BCŞS

 

 

S U M A R – C O N T E N T S – T A B L E  D E S  M A T I È R E S

 

STUDII ŞI ARTICOLE

 

Diana Tomuș, Piese ceramice perforate de tipsmall-finds din situl neolitic și eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Posibile interpretări 

Ana Fetcu, Dovezi ale violenței sau practici ritualice? Studiu de caz: descoperiri funerare din situl eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Nouă

Horațiu Cociș, Limitis provinciae Daciae Porolissensis. Negrilești (jud. Bistrița-Năsăud) 

Andra Ramona Dodiță, Consideraţii preliminare asupra statutului ḏimmīi-lor: Carta de la Medina şi Pactul lui ʿUmar

Cătălina-Tatiana Covaciu, Între memorie și venerare. Imaginea Sfintei Clara de Assisi în procesul de canonizare

Marian Horvat, Considerații generale privind nobilimea românească din comitatul Maramureș în timpul regelui Matia Corvin (1458-1490)

Csaba Horváth, Listele de recruţi din două regimente habsburgice (1804-1805) 

Andrei Sabin Faur, Presa, publicul și jurnaliștii în viziunea Lui George Barițiu și a corespondenților săi

Viktória Adrienn BarazsulyReprezentarea vizuală a Transilvaniei în afișe turistice din 1941 

Cristian Culiciu, Legislația locativă a României de la reconstrucție la demolări

Claudia Coldaș, Confiscarea regelui Arthur: de la sursele primare la curentul feminist din cinematografie 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Sorin Nemeti, Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 178 p. (Horațiu Cociș)  

László Koszta, A Kalocsai érseki tartomány kialakulása, Pécs, Virágmandula, 2013, 150 p. (Mihai Kovács

Susana Andea, coord., Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, Cluj-Napoca - Gatineau, Argonaut - Symphologic Publishing, 2013, 378 p. (Marian Horvat

Pál Judit, A Habsburg Monarchia története 1526-1848, Cluj-Napoca, Mega, 2014, 433 p. (Noris Erich Szakács)  

CRONICA

Instrucțiuni pentru autori


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA