10 2004
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 10, 2004

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

BOGDAN JOIŢA, Raport de săpătură Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). Campania 2003 / Excavation Report from the Poiana Cireşului (Piatra Neamţ), p. 5-7

ANCA-LUMINIŢA SOBARU, MIHAI-RĂZVAN ANDREI, Vasele antropomorfe în culturile neolitice şi eneolitice de pe teritoriul României / Anthropomorphic Vessels in Neolithic and Eneolithic Cultures from Romania, p. 9-16

CIPRIAN SANDU, Probleme privind geneza culturii Gumelniţa / Problems Regarding the Origin of Gumelniţa Culture, p. 17-21

VIOREL RADU, Statuetele de os din cultura Gumelniţa / Bone Stattuetes from Gumelniţa Culture, p. 23-27

COSMIN-DAN PÎRVULESCU, Pumnalele din cultura Cucuteni / Daggers from Cucuteni Culture, p. 29-34

LORAND MEDER, Ceramica culturii Coţofeni din valea Oltului superior şi a râului Negru / The Ceramics of the Coţofeni Culture in the Valley of the Upper Olt and the Black River, p. 35-51

LIVIA OFRIM, Semnificaţia depozitelor de bronzuri descoperite în depresiunea Maramureş / La signification des dépôts de bronzes découverts dans la dépression de Maramureş, p. 53-64

RALUCA GHEORGHIU, Tipologia inventarului funerar la sciţi / The Tipology of the Scythian Funerary Inventory, p. 65-84

SÁNDOR BERECKI, Istoria celţilor în Transilvania / The History of the Celts in Transylvania, p. 85-94

IULIANA BURUIANĂ, Consideraţii privind problematica cavalerului trac / Considerations Regarding the Matter of the Thracian Knight, p. 95-102

AIDA DEOANCA, Cele mai timpurii reprezentări ale Cybelei în spaţiul vest-pontic / The Earliest Representations of Cybela in the Western Pontic Area, p. 103-107

ISTORIE

LUCIAN VALERIU LEFTER, Mărturii despre oamenii şi mentalitatea unei epoci. Paharnicul Constandin Sion şi contemporanii săi / Testimonies about People and the Mentality of an Epoch Constandin Sion and His Contemporaries, p. 109-118

BOGDAN ALIN FLOREA, Tineri români ardeleni în revoluţia de la 1849-49 (O listă publicată de Silviu Dragomir) / Jeunes Roumains transylvains pendant la revolution de 1848-1849, p. 119-122

CARMEN MARIA BARNA, Sigilii săteşti în comitatul Hunedoara (1851-1856) / Village Seals in Hunedoara County (1851-1856), p. 123-133

DANIEL MELINTE, Semantică politică iluministă: Puterea la Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior / Political Semantics of the Englithement: the Power in Samuil Micu`, Gheorghe Şincai`s and Petru Maior`s Works, p. 135-138

ADRIAN SIMION, Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Vâlcea / The Parliamentary Elections in 1919 in the Vâlcea County,  p.  139-152

ADRIAN SIMION, Alegerile parlamentare din anul 1922 în judeţul Vâlcea / The Parliamentary Elections in 1922 in the Vâlcea County, p. 153-171

MARIUS FLORIN DRAŞOVEAN, Consumul de jucării în abordarea istoriografiei americane / La consommation de jouets dans l`approche de l`historiographie américaine, p. 173-186

MUZEOLOGIE

EVA ÁDAMOVÁ, MÁRIA MURČEKOVÁ, A Museum – a School and Play as it is Seen by Students of Museology, p. 187-195

COSMIN UNGUREANU, Planul central în arhitectura religioasă a renaşterii italiene / Le plan central dans l`architecture religieuse de la Renaissance italienne, p. 197-214

SILVIA FĂGĂRĂŞAN, Bronzino şi Pontormo. Aspecte ale portretului manierist italian / Bronzino and Pontormo. Aspects of the Italian Mannerist Portrait, p. 215-231


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA