8 2002
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 8, 2002

ISSN: 1454-8097

 

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

BEATRICE DAISA, Aplicaţii ale studiilor paleoetnobotanice în domeniul arheologiei. Aspecte metodologice / Paleoethnobotanical Studies Applied in the Field of Archeology. Methodological Aspects, p. 5-12

IRINA NICOLAE, Semnificaţia grupurilor statuare din plastica eneolitică. Unele consideraţii / The Significance of The Statuary Groups in The Eneolithic Plastic Art. A Few Remarks, p. 13-26

IRINA ŞARBAN, N. JUGLAN, Şantierul arheologic Siliştea-„Pe Cetăţuie” (com. Români, jud. Neamţ) / The Archaeological Site Siliştea-“Pe Cetăţuie” (Siliştea and Români Villages, Neamţ County), p. 27-35

CLAUDIU MUNTEANU, Consideraţii generale privind emisiunea „Provincia Dacia” / General Remarks Concerning the Issuing of the “Provincia Dacia” Coin, p. 37-40

CARMEN MIHĂILĂ, Reliefuri de bronz din Dacia. Motivul arhitectonic de tip „Aedicula-Naiskos” / Bronze Reliefs from Dacia. The Architectonic Motif of “Aedicula-Naiskos”, p. 41-47

MIHAELA SĂLĂŞAN, Statuile funerare feminine din Dacia Porolissensis / Funeral Statues of Women from Dacia Porolissensis, p. 49-54

ATALIA ŞTEFĂNESCU, Cultele agreste romane în Dacia în favoarea unei idei a continuităţii / Roman Fertility Cults in Roman Dacia a Few Arguments as to Their Continuity, p. 55-58

COSTIN CROITORU, Consideraţii generale asupra fortificaţiilor liniare romane din stânga Dunării de Jos / General Consideration about the Roman Linear Fortifications on the Left Side of the Lower Danube, p. 59-65

MARIANA EGRI, Opaiţe tubulare din Dacia / Tubular Lamps from Apulum, p. 67-75

OVIDIU GHENESCU, Observaţii asupra prezenţei platourilor de lut în aşezările din secolele VI-X de pe teritoriul Transilvaniei / Remarks Concerning the Presence of Earthen Plates in Transylvanian Settlements in the 6th-10th Centuries, p. 77-86

ISTORIE

SILVIA LAZĂR, Stadiul actual al cercetărilor privind localizarea Vicinei / The Present Stage of the Investigations for the Identification of Vicina`s Location, p. 87-91

DESPINA HAŞEGAN, Probleme controversate în istoriografia românească de artă. Datarea Coziei / Controversial Problems of Romanian Art Historiography. Dating Cozia Monastery, p. 93-99

LIVIU ZGÂRCIU, Carte şi societate în Ţările Române (secolele XVII-XIX). Evaluarea istoriografică a contribuţiei lui G. T. Kirileanu / Livres et société dans les Principautés Roumains (XVIIe-XIXe siècles). Evaluation historiographique de G.T. Kirileanu, p. 101-106

MARIUS ŞTEFAN MĂRGINEAN, Mobilitate socială la Sebeş în secolul al XVIII-lea / Social Mobility in Sebeş in the 18th Century, p. 107-114

ANA MARIA ROMAN-NEGOI, Divorţul la românii din Transilvania secolului XVIII. Exigenţele Bisericii şi noua atitudine a statului reformist / The Problem of Divorce at the Romanians from Transylvania in the 18th Century. The Constraints of the Church and the Point of View of the Reformist State,  p.  115-123

SABINA MIHAI, Cartea Reformei catolice la iluminiştii români transilvăneni / Die Literatur der katholischen Reform bei den rumänischen Aufklärer aus Siebenbürgen, p. 125-128

LARISA MATEI, Scrisul istoric între arhaic şi modern. Cazul Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833) / Historical Writing between Archaic and Modern. The Case of Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833), p. 129-132

MARIAN ZĂLOAGĂ, Reflectarea vieţii religioase a ţiganilor transilvăneni din secolul XVIII în surse germane / The Religious Life of the Transylvanian Gypsies as Reflected in the 18th Century German Sources, p. 133-138

TIMOTEI GRAPĂ, Sfârşitul lumii şi viaţa de apoi în literatura populară manuscrisă. Studiu de caz / The End of the World and Life After Death in the Hand Written Folk Literature, p. 139-146

BOGDAN GRIGORE, Emigrarea românilor transilvăneni în S.U.A., reflectată în Telegraful Român, 1853-1910 / The Immigration of the Transylvanian Romanians to the U.S.A. as Reflected in the Telegraful Român, 1853-1910, p. 147-155

ALINA PAVEL, DAN PĂCURAR, Aspecte ale activităţii Reuniunii Femeilor Române din Oradea reflectate în Tribuna / Aspects of the Activity of the Romanian Women’ s Reunion from Oradea Reflected in Tribuna, p. 157-160

ADRIAN SIMION, Alegerile parlamentare din anul 1920 în judeţul Vâlcea / The Parliamentary Elections from 1920 in the Vâlcea County, p. 161-169

MELANIA ŢÂRĂU, Procesul de desfiinţare a Partidului Social-Democrat. Studiu de caz – judeţul Bihor / Der Auflösungsprozess der Sozial-Demokratischen Partei im Kreis Bihor, p. 171-182

ANDREEA ANDREESCU, Învăţământul minoritar maghiar în România anilor ’50 în arhivele Biroului Politic / Education for the Hungarian Minority in the 1950`s Romania in the Records of the Political Bureau, p. 183-188

DIANA CORAI, Consideraţii în legătură cu fenomenul de „mancurtizare” / Considerations about the „Mancurts” Phenomenon, p. 189-191

VARIA

DIANA BOERIU, Doi ani de studenţie în imperiul chinezesc, p. 193-195

RALUCA ANTAL, Experienţa mea din Bochum, p. 197-198

CRONICA

CRISTINEL PLANTOS, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”. Un deceniu de la înfiinţare, p. 199-200

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Omul Luminilor (coord. Michel Vovelle) (Larisa Matei), p. 201-202


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA