3 1997
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE, 3, 1997

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

PAULA MAZĂRE, Industria osului şi cornului în aşezările neolitice de la Alba-Iulia-„Lumea Nouă”, Limba-„Bordane” şi Limba-„Şesu Orzii” / L’industrie en os et en corne dans les établissements neolithique de Alba Iulia-„Lumea Nouă”, Limba-„Bordane” et „Şesu-Orzii”, p. 5-17

GABRIEL RUSTOIU, Câteva consideraţii culturale şi cronologice privind bronzul târziu în bazinul mijlociu al Mureşului / Some Chronological and Cultural Considerations Regarding the Late Bronze Age in the Middle Mureş Valley, p. 19-26

SANDA CRIŞAN, ADRIAN GLIGOR, CONSTANTIN INEL, MARIUS VOINAGHI, Descoperiri arheologice la Şeuşa – „La Cărarea Morii” (com. Ciugud, jud. Alba) / Découvertes archéologiques á Şeuşa – „La Cărarea Morii”, p. 27-40

DANIELA SUCIU, Ţinte ornamentate în zona Sarmizegetusa Regia / Ziernägel in der Gegend der Sarmizegetusa Regia, p. 41-50

BODÓ CRISTINA, Construcţiile dacice de pe Rudele şi Pustâiosu / Les vestiges daciques de Rudele et de Pustâiosu, p. 51-56

DARIUS SIMA, Prelucrarea şi utilizarea lemnului la daci / L’industrie et l’utilisation du bois chez les daces, p. 57-64

IRINA GHINESCU, Artemis-Diana şi mitofolclorul românesc / Arthemis-Diana et le mythofolklore roumain, p. 65-70

SILVIU CHIŞ, Observaţii asupra stelelor funerare de la Potaissa / Bemerkungen zu den Grabsternen von Potaissa, p. 71-78

CRISTIAN I. POPA, FLORIN BUBOI, Trei lucernae romane descoperite la Apulum / Three Roman Lucernae Discovered at Apulum, p. 79-82

CRISTINA PARASCHIV, Tipuri de locuinţă în Dobrogea sec. IX-XI / Types of Houses in Dobrogea in the 9-10th Centuries, p. 83-86

GABRIEL TALMAŢCHI, Istorie şi evoluţie la Hârşova. Problema genoveză (secolele XIII-XIV) / History and Evolution at Hârşova. The Genovese Problem (the 13-14th Centuries), p. 87-95

ISTORIE

GELU RUSU, Reşedinţele despoţilor dobrogeni. Secolul al XIV-lea / The Residencies of Dobrogean Despots in the 14th Century, p. 97-100

RADU MÂRZA, Politica antiotomană a Habsburgilor în secolul al XVI-lea. Consideraţii generale / La politique antiotomane des Habsbourgs au XVIe siècle. Considérations générales, p. 101-108

OFELIA MORA, Consideraţii asupra epidemiei de holeră din 1873 în Transilvania / Considérations sur l’epidemie de choléra de 1873 en Transylvanie, p. 109-114

MIHAELA ISAC, Carol I de Hohenzollern pe tronul Bulgariei? / Karl I von Hohenzollern auf dem Thron Bulgariens?, p. 115-118

ÖDÖN SZABO, Forme de manifestare a emancipării femeilor în Oradea sfârşitului de secol XIX şi începutului secolului XX / Ways of Women Emancipation in Oradea at the End of the 19th Century and the Beginning of 20th Century, p.  119-124

IOANA PURCAR, Icoane pe sticlă de Laz datate (1830-1901) din colecţia Poienaru / Des icônes sur verre de Laz datées (1830-1901) de la collection Poienaru, p. 125-130

ADONIS MIHAI, Câteva consideraţii privind scrisul istoric al lui Ioan Bianu / Einige Bemerkungen betreffend die historischen Werke von Ioan Bianu, p. 131-134

MIRCEA RADU, Ion Mihaly de Apşa – orizont istoriografic / Ion Mihalyi de Apşa – horizon historiographique, p. 135-138

VASILE HENDEA, Consideraţii privind învăţământul românesc bihorean în perioada 1914-1919. Liceul greco-catolic „Samuil Vulcan” din Beiuş / Considerations Regarding the Romanian Education in Bihor County from 1914-1919. The ”Samuil Vulcan” Greek-Catholic High School in Beiuş, p. 139-146

IRINA ZAHARIA, Din istoriografia românească asupra lui Mihai Viteazul. Contribuţiile lui Ioachim Crăciun / Aus der Rumänischen Historiographie über Mihai Viteazu. Die Beiträge Ioachim Crăciun’s, p. 147-151

DANIELA SECHEL, Alexandru Lapedatu şi cercetările asupra monumentelor istorice medievale în cadrul C.M.I.T. / Alexandru Lapedatu et les recherches sur les monuments historiques medievaux dans le cadre du C.M.I.T., p. 153-156

VALENTIN DRĂGAN, Necesitatea unui concordat după 1918 / The Necesity of the Concordat After 1918, p. 157-160

SILVIU MILOIU, Poziţia administraţiei S.U.A. faţă de Dictatul de la Viena / The Position of the U.S.A. Administration toward the Dictate of Viena, p. 161-166

DANIEL DIACONESCU, Poziţia Serviciului Special de Informaţii faţă de operaţiunea „Autonomus” / The Attitude of the Special Service of Information Towards the „Autonomus” Operation, p. 167-172

ALEXANDRU MITRU, Scoaterea României din război. 23 august 1944 între dorinţă şi împlinire / Romania’s Withdrawal from War. August, 23rd, 1944 between Wish and Reality, p. 173-176

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Ioan Godea, Biserici de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei) (Ioana Purcar), p. 177-178

Alain Besançon, Imaginea interzisă. Istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky (Ioana Purcar), p. 178-180

Gheorghe Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului (Eugen Negru), p. 180-181

CRONICA

Activitatea Cercului de Arheologie „Vasile Pârvan” (anul universitar 1996-1997), p. 183-184

Activitatea Cercului de Istorie (anul universitar 1996-1997), p. 185-186


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA