17-18 2011 - 2012
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,

ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 17-18, 2011-2012

ISSN: 1454-8097

 

Cuprins / Contents

STUDII ŞI ARTICOLE

George Alexandru Costan, DIN ANATOLIA ÎN BALCANI: COLONIŞTII LUI MIHAIL AL VIII-LEA PALEOLOGUL, PE BAZA FRAGMENTULUI DIN „SELÇUKNAME” / From Anatolia to Balkans: Michael VIII Palaeologos' colonists based on the „Selçukname” fragment, p. 7

Florin Ciulavu, FALSIFICĂRI DE MONEDĂ ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA SECOLELOR XIV-XV / Cases of coins forgery in Wallachia and Moldavia in the fourteenth and fifteenth centuries, p. 35

Diana Eşanu, DANIILE ŞI CTITORIILE FEMEILOR DIN FAMILIILE DOMNEŞTI ÎN MOLDOVA MEDIEVALĂ. O ÎNCERCARE DE TIPOLOGIZARE / The beneficences and foundations of the women from the princely families in medieval Moldavia. A typologization attempt, p. 49

Alexandru Ştefan, CORPORAŢIA BĂRBIERILOR DIN BRAŞOV ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI-LEA / The barber’s guild of Braşov in the second half of the sixteenth century, p. 71

Georgiana Zaharia, URMĂRIŢI ŞI URMĂRITORI: DESPRE HOŢI ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA / Poursuivi et poursuivants: à propos des voleurs en Moldavie au XVIIe siècle, p. 83

Irina Gafiţa, NICOLAE IONESCU ŞI CONTEMPORANII SĂI / Nicolae Ionescu and his contemporaries, p. 91

Anamaria Macavei, IMAGINEA FEMEII ÎN PRESA TRANSILVĂNEANĂ. STUDIU DE CAZ „FAMILIA” (1865-1900) / Portraits of women in Transylvanian press. Case study Familia (1865-1900), p. 109

Răzvan Roşu, INCURSIUNE ÎN COTIDIAN LA MĂRIŞEL ŞI MĂGURI-RĂCĂTĂU, ÎN MUNŢII APUSENI (SEC. XIX-XX) / The everyday life in Mărişel and Măguri-Răcătău, in the Apuseni Mountains (nineteenth-twentieth centuries), p. 133

Oana Elena Brânda, UNITED STATES OF AMERICA DECISION-MAKING: THE ATTRIBUTIONS OF THE PRESIDENT AND THE US CONGRESS / Procedura de luare a deciziei în Statele Unite ale Americii: atribuţiile preşedintelui şi ale Congresului american, p. 147

NOTE DE LECTURĂ

A Companion to Roman Religion, Editor Jörg Rüpke, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, 542 p. (Csaba Szabó), p. 157

Mehrdad Kia, Daily life in the Ottoman Empire, Santa Barbara-Denver-Oxford, Greenwood, 2011, xxviiii+294 p. (George Alexandru Costan), p. 160

Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807, Brăila, Editura Istros, 2009, 381 p. (Florin Ciulavu), p. 166

CRONICA

CERCUL DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE ÎN ANII 2010-2012 (Ioan Oprea, Florin Ciulavu), p. 171

CERCUL DE ISTORIE ÎN ANII 2009-2012 (George Alexandru Costan), p. 175

LISTA AUTORILOR , 179


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA