15 2009
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 15, 2009

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/ Contents

STUDII ŞI ARTICOLE

DAVID SEBASTIAN, Câteva consideraţii privind exploatarea minereului de cupru în preistorie. Transilvania / Some Considerations on Prehistoric Copper Ore Exploitation. Transylvania, p. 7-15

DĂNUŢ PRISECARU, Consideraţii metodologice cu privire la analiza unor obiecte de uz casnic din epoca bronzului în spaţiul românesc / Methodological Approaches Regarding the Analyse of Some Bronze Age Domestic Objects from Romania, p. 17-25

VERENA KERRES, Apotropäische Figuren des 8.-6. Jahrhunderts vor Christus aus Assur / Reprezentări apotropaice din secolele VIII-VI î.Hr. de la Assur, p. 27-45

CĂTĂLIN BORANGIC, Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Mahaira / A Foray into the Thracian Curved Weaponry. Mahaira, p. 47-67

CRISTINA A. BĂLTĂREŢU, Războaiele marcomanice şi Dacia / Die Markomannenkriege und Dakien, p. 69-77

ADRIAN DUME, Legile cumane din 1279. Conţinut şi efecte / The Cuman Laws of 1279. Contents and Consequences, p. 79-85

ANCA-DANIELA HUŢ, Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes / Marriage in the Boyar Families of Wallachia and Moldova in the Seventeenth Century: between Customs Constraints and Social Concerns, p. 87-95

OVIDIU BOC, Biserică şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). Evaluarea surselor / Church and Society in the Time of Bishop Vasile Moga (1810-1845). Evaluation of the Sources, p. 97-106

LUCIAN-DOREL TURCU, Tradiţie şi inovaţie în spiritualitatea greco-catolică românească: Biserica unită din Sătmar la mijlocul secolului al XIX-lea / Tradition and Innovation in the Greek-Catholic Romanian Spirituality. The Uniate Church of Sătmar around Mid-Nineteenth Century, p. 107-120

SERGIU DUMA, Amintirea Marii Uniri în Aradul deceniului patru al secolului XX / The Memory of the 1918 Unification During the Fourth Decade of the Twentieth Century, p. 121-131

CLAUDIU-LAURENŢIU ŢABREA, Guvernanţa securităţii în regiunea extinsă a Mării Negre / The Security Governance in the Wider Black Sea Region, p. 133-144

NOTE DE LECTURĂ, RECENZII

Paolo Cammarosano, Ghid pentru studiul istoriei medievale, Bucureşti, Editura Bic All, 2007 (Carmen Aurora Toma), p. 145-147

Ilie Grămadă, Femeia în Evul Mediu, Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 2003 (Anca-Daniela Huţ), p. 147-149

Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo (Editori), „… virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda…”. Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului 1767, Alba Iulia, Editura Altip, 2009 (Daniel I. Iancu), p. 149-151.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA