16 2010
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 16, 2010

ISSN: 1454-8097

 

  

Sumar/ Contents

STUDII ŞI ARTICOLE

Monica Gui, Alae britanice din armata auxiliară a Daciei/ British Alae from the auxiliary army of Dacia, p. 7-14

Florin Ciulavu, Circulație monetară și sistem monetar în vreme lui Vladislav al II-lea al Țării Românești/ Monetary system and monetary circulation in Wallachia during the reign of Vladislav II, p. 15-23

Alexandra Bere, Valorizarea cărții în cadrul societății rurale premoderne din nord-vestul țării/ The valuation of books in the premodern rural society from north-western Romania, p. 24-32

Monahia Marina Avram, Pomelnice de parohie din Râmnicu Vâlcea (1822-1871) păstrate la mânăstirea Bistrița/ Parish dyptichs from Râmnicu Vâlcea (1822-1871) preserved in the collections of Bistrița Monastery, p. 33-48

Lucian Turcu, Problema patronatului în biserica unită din Sătmar la mijlocul veacului al XIX-lea/ The question of patronage in the Uniate Church of Sătmar in mid-nineteenth century, p. 49-59

Réka-Andrea Szűcs, Căsătoriile mixte încheiate în districtul Ceica din comitatul Bihor (1871-1890)/ The mixed marriages from Ceica District, Bihor county (1871-1890), p. 60-74

Mircea Gheorghe Abrudan, Die Balkankriege 1912-1913: Bulgarien im Krieg in Leo Trotzkis Kriegskorespondenz/ Războaiele balcanice din anii 1912-1913: Războiul din Bulgaria în corespondența lui Leo Troțki, p. 75-84

Scott Nicholas Romaniuk, War and State: Nationalism, Conflict, and Self-Determination in Europe/ Război și stat: Naționalism, conflict și auto-determinare în Europa, p. 85-92

Ștefan-Marian Molocea, Diversity in Macedonia. Historical Tensions, Ignorance, Conflict, and Cooperation/ Diversitate în Macedonia. Între tensiuni istorice, ignoranță, conflict și cooperare, p. 93-102

Oana Elena Brânda, The Neoconservative Project: 9/11 and the Iraq War in the American Grand Strategy/ Proiectul neoconservator: 11 septembrie și războiul din Irak în marea strategie americană, p. 103-113

Adrian Berski, Realization of Bilateral Relations between the Republic of Poland and the Republic of Kazakhstan/ Stabilirea relațiilor bilaterale între Republica Polonă și Republica Kazakhstan, p. 114-122

Amelia-Liana Văidean, Neue Tendenzen in der Balkanforschung/ Noi tendințe în cercetarea Balcanilor, p. 123-134.


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA