4 1998
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE, 4, 1998

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

MARIAN COSAC, DAN MĂRGĂRIT, RODICA DINCĂ, Consideraţii asupra atelierelor de cioplire şi a utilajului litic din aşezarea paleolitică de la Lapoş – ”Poiana Roman” / Considérations sur l’outilage lithique de la station paléolithique de Lapoş – „Poiana Roman”, p. 5-7

PAULA MAZĂRE, Câteva consideraţii asupra spiralei ca motiv decorativ în cultura Starčevo-Criş / Quelques considérations sur la spirale comme motif décoratif dans la culture Starčevo-Criş, p. 9-19

CRISTIAN FLORESCU, Consideraţii asupra sistemelor de periodizare ale culturii Vinča / Some Considerations about the Chronological Systems of the Vinča Culture, p. 21-25

ŞTEFAN ANDREI, TUDOR ROŞU, Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea de la Călan- „La Podină” (jud. Hunedoara) / Surface Archaeological Researches in the Settlement from Călan-„La Podină” (Hunedoara County), p. 27-35

EMILIA POP, MARIUS BREAZU, Cercetări de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei Câlnic (jud. Alba) / Surface Investigations on the Territory of the Village Câlnic (County Alba), p. 37-50

BEATRICE DAISA, ŞTEFAN BOGDAN, Cercetări de suprafaţă în cadrul sitului neo-eneolitic de la Câlnic – „În Vii”. Consideraţii asupra industriei litice / Surface Investigations in the Neo-Eneolithic Settlement from Câlnic. Considerations about Lithic Industry, p. 51-60

SEBASTIAN MATEI, Pentru o reconsiderare a fenomenului indoeuropenizării / Pour une reconsidération du phénomène de l’indo- européenisation, p. 61-64

RADU TOTOIANU, Materiale arheologice de la Sighişoara-„Wietenberg”, din colecţia Haldenwang, aflate în depozitul Muzeului din Sebeş / Materiaux archéologique de Sighişoara-„Wietenberg”, dans la collection Haldenwang, trouvés dans le dépôt du Musée de Sebeş, p. 65-69

LUCIAN SAVONEA, O nouă descoperire aparţinând bronzului târziu / Une nouvelle découvert appartenant à l’époque du bronze tardif, p. 71-77

PAULA MAZĂRE, Particularităţi ale aşezării fortificate hallstattiene de la Teleac (jud. Alba) / Particularités de l’établissement fortifié hallstattienne du Teleac, p. 79-90

DANA DAN, Mesagerul lui Zalmoxis / The Messenger of Zalmoxis, p. 91-96

SORIN FÂC, Fortificaţii dacice în Clisura Dunării (jud. Caraş-Severin) / Dacian Fortifications in the Danube Iron Gates Area, p. 97-103

CRISTINA BÓDO, Tehnici de construcţie la daci (cu referire la unele aspecte ale arhitecturii civile) / Dakische Bautechniken bei den Daken (mit Bezugnahme auf bestimmte Aspekte der Zivilarchitektur), p. 105-113

CĂLIN TIMOC, Două geme romane descoperite în biserica medievală din Caransebeş / Zwei antike Gemmen gefunden in der mittelalterliche Kirche aus Caransebeş, p. 115-117

ALEXANDRU STĂNESCU, Unele aspecte ale familiei din Dacia romană / Quelques aspects de famille de la province romaine de la Dacie, p. 119-123

MARIANA PÂSLARU, Despre o posibilă reminiscenţă antică în riturile funerare româneşti / About a Possible Ancient Reminiscence in Romanian Funerary Rituals, p. 125-128

DAN ANGHEL, MARIUS BREAZU, Studiu asupra metodelor de prelucrare utilizate la confecţionarea unor vase ceramice / Research Concerning the Manufacturing of the Pottery, p. 129-132

DAN ANGHEL, Aspecte generale ale tehnologiei prelucrării ceramicii / Tehnological Aspects of Pottery Manufacturing, p. 133-139

DAN ANGHEL, PETRONELA FOTEA, Aspecte diferite în restaurarea a două piese de fier / Different Methods in Restoration of two Iron Objects, p. 141-144

ISTORIE

CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, GABRIEL TALMAŢCHI, Hârşova în mărturii cartografice şi documentare de-a lungul veacurilor (II) / Hârşova – Cartography and Documentary Testimonies along the Centuries, p. 145-153

RADU MÂRZA, Primele contacte diplomatice între Mihai Viteazul şi Habsburgi (1594) / Die Ersten diplomatischen Beziehungen zwischen Michael der Tapfere und Habsburgen (1594), p. 155-159

RITA CSALLA, Cărţile vechi maghiare din secolul al XVI-lea în colecţiile bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia / Old Hungarian Books from the 16th Century in the Collections of the Batthyaneum Library from Alba Iulia, p. 161-169

PAUL-LAURENŢIU LUCA, Un text mai puţin cunoscut semnat de istoricul Augustin Bunea / Ein wenig bekannter Text des Historikers Augustin Bunea, p. 171-174

COSTIN CHIRA, Consecinţele Primului Război Mondial asupra populaţiei rurale din Banat / Die Folgen des Ersten Weltkriegs auf die Dorfbevölkerung aus dem Banat, p. 175-181

TIBERIU BOITOR, Zenovie Pâclişanu – istoric al reformei la români / Zenovie Pâclişanu, a Historian of Romanian Reformation, p. 183-185

FLORIN ABRAHAM, Semantica lozincilor revoluţiei române din decembrie 1989 / The Semantic of the Romanian Revolution’s Slogans from December 1989, p. 187-190

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român (Paul-Laurenţiu Luca), p. 191-192

CRONICA

Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”, p. 193-194


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA