11 2005
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI,
ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 11, 2005

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

ALEXANDRU FUIOAGĂ, Descoperiri recente de la „Poiana Cireşului”, Piatra Neamţ.  Materialul litic / Digging Report from the „Poiana Cireşului”, Piatra Neamţ. Lithic Material, p. 5-12

Ioan Alexandru BĂRBAT, Materiale preistorice descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei (jud. Alba) (I) / Prehistoric Materials Discovered in Lunca Târnavei (County Alba) (I), p. 13-30

ANCA ILEŞ, Un fragment de figurină antropomorfă descoperit la Alba Iulia – „Lumea Nouă” / Remains of an Anthropomorphical Figurine Discovered in Alba Iulia – ,,Lumea Nouă”, p. 31-33

LUMINIŢA A. SOBARU, RĂZVAN M. ANDREI, Noi informaţii privind locuirea preistorică de la Ampoiţa – „La Pietre” / Unknown Materials from the Prehistoric Settlements at Ampoiţa – „La Pietre”, p. 35-44

IOAN ALEXANDRU BĂRBAT, Unelte din os şi corn din cultura Coţofeni. Metode de prelucrare / Tools of Bone and Antler from Coţofeni Culture. Process Methods, p. 45-53

MIHAELA BENGA, Tipologia inventarului funerar din mormintele culturii Basarabi de pe teritoriul României / The Tipology of the Funerary Inventory at the Basarabi Type Tombs Discovered in Romania, p. 55-91

ISTORIE

RADU NEDICI, Identitatea confesională a Ortodoxiei ardelene în preajma unirii cu Roma / L’identité confessionnelle de l’Orthodoxie transylvaine à l’époque de l’union avec Rome, p. 93-101

ALIN BOGDAN FLOREA, Tinerii şi istoria. Tineri la 1848-1849 în Transilvania / The Young People and the History. Young People in 1848-1849 in Transylvania, p. 103-108

DANIEL-SIMION BACIU, Coordonate ale vieţii lui Ştefan Moldovan din perspectiva corpusului de scrisori cu George Bariţiu / Coordonnées de la vie de Ştefan Moldovan à la lumière du corpus de lettres échangées avec George Bariţiu, p. 109-113

IOANA BOULESCU, Evoluţia instituţiilor şcolare în Turnu-Severin în secolul al XIX-lea / The Evolution of Educational Institutions in Turnu-Severin during the 19th Century, p. 115-119

VLAD MICLĂUŞ, Aspecte ale numismaticii româneşti – monedele din argint şi aur în perioada 1866-1947 / Gesichtspunkte der rumänischen Numismatik. Die Silber- und Goldmünzen zwischen 1866-1947,  p.  121-123

CHIRILĂ ENESCU, Expoziţii europene reflectate în ziarul blăjean Unirea / Expositions européennes reflétée dans le journal de Blaj Unirea, p. 125-129

MARIUS FLORIN DRAŞOVEAN, Planurile tarifare şi încasările din publicitate ale unui ziar bisericesco-politic (1897-1936) / Les plans tarifaires et les encaisses de publicité d’un journal religieux-politique (1897-1936), p. 131-137

OCTAVIAN MIHAI BRATU, Contribuţii la studiul armatei sovietice din anul 1941 / Contributions to the Study of the 1941 Soviet Army, p. 139-145

DANIEL MIHAI MELINTE, Despre originile războiului rece. Incursiune în ipoteze istorice / On the Origins of the Cold War. An Exploration in Hypotheses and Historiography, p. 147-153

MUZEOLOGIE

PETER BALÁŽ, Students of Museology and a Child Visitor / Studenţii la muzeologie şi copilul vizitator al muzeului, p. 155-167

CRONICA

IOAN ALEXANDRU BĂRBAT, Activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Ion Berciu”, pe anul universitar 2004-2005, p. 169

DANIEL-SIMION BACIU, Activitatea Cercului de Istorie, pe anul universitar 2004-2005, p. 171

IOAN ALEXANDRU BĂRBAT, MIHAELA BENGA, Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie – Istorie – Muzeologie (nr. 1-10, 1995-2004). Indice de autori, p. 173-187


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA