13 2007
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI,
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 13, 2007

ISSN 1454-8097

 

Sumar/ Contents

Coperta

STUDII SI ARTICOLE

OTIS NORMAN CRANDELL, Possible Geologic Sources of Lithic Material from the Speigel Site, Canada / Posibile surse geologice ale
materialelor litice din situl Speigel, Canada, p. 7-19

STEFANIA VOICU, Drumul lui Odiseu. Între realitate si fictiune / Odysseus’ Route. Between Reality And Fiction, p. 21-40

ZSOLT MAGYAR, Sopianae. A Study of Cultural Influences in Fourth Century Southern Pannonia / Sopianae. Un studiu
despre influentele culturale în sudul Panoniei în secolul al IV-lea, p. 41-58

ANASTASIA A. BANSCHIKOVA, Magic vs. Act of Providence: Egyptians and Judaeans before the Face of Foreign Enemies in Arab Literature / Magie versus Providenta: egiptenii si evreii în raport cu invadatorii straini în literatura araba, p. 59-63

JENNIFER M. ZOVAR, Contact, Conflict, Trade and Migration: Interregional Interaction in the Andean Late Intermediate Period (1150-1450) / Contact, conflict, comert si migratie: interactiuni interregionale în perioada intermediara târzie în zona Anzilor (1150- 1450), p. 65-78

OANA TODA, Reutilizarea medievala a drumurilor romane în Transilvania si Banat / The Medieval Reutilization of The Roman Roads in Transylvania and Banat, p. 79-87

BENCZE ÜNIGE, Importuri de vase ceramice central-europene în Transilvania. Secolele XIV-XVI / Central European Import Ceramics in Transylvania. XIV - XVIth Centuries, p. 89-98

ROZSNYAI REKA-ROZALIA, Studiu referitor la paraclise de manastire din Moldova si Tara Româneasca / Study on Monastery Chapels from Moldavia and Wallachia, p. 99-119

OPINII, DISCUTII

CRISTIAN DIMA, Unele aspecte cu privire la terminologia celei de a doua vârste a fierului / Some Aspects Regarding the Terminology of the Second Iron Age, p. 121-127

ANDREI COROBCEAN, Reflectii asupra interpretarii etnice a complexelor arheologice / Reflections upon Ethnical Interpretation of Archaeological Complexes, p. 129-140

JOEL E. ZOVAR, What‘s in a Name (or Three)? Orthography, Multi-Vocality and Identity in an Aymara Archaeological Museum / Ce se afla întrun nume (sau trei)? Ortografie, multivocalitate si identitate întrun muzeu arheologic din Aymara, p. 141-148

NOTE DE LECTURA, RECENZII

Nicolae Petrescu, Primitivii. Organizare. Institutii. Credinte. Mentalitate, editie îngrijita de I. Oprisan,
Bucuresti, 2003 (Simona David), p. 149-152

Valeriu Sârbu, Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Silviu Purece, Dragos Diaconescu, Nicolae Cerisor,
Vestigiile dacice de la Hunedoara, Sibiu, 2007 (Mircea Gligor), p. 153-155

Funerary offerings and votive depositions in Europe’s 1st millennium AD. Cultural artefacts and local identities
(Ofrande funerare si depuneri votive în primul mileniu p. Chr. în Europa. Artefacte culturale si identitati
locale), (Calin Cosma ed.), Cluj-Napoca, 2007
(Dan Matei), p. 155-157

CRONICI

OTIS NORMAN CRANDELL, SEBASTIAN DAVID, Cercul de Istorie Veche si Arheologie în anul universitar 2006-2007, p. 159-160

STEFAN SALAGEAN, Cercul de Istorie în anul universitar 2006-2007, p. 161-162


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA