9 2003
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 9, 2003

ISSN: 1454-8097

 

Sumar/Contents

ARHEOLOGIE

EMIL MOLDOVAN, Trepanaţia craniană la culturi preistorice din Transilvania / Cranial Trepanation in Prehistorically Cultures from Transylvania, p. 5-23

DANIEL COSTACHE, Obiecte miniaturale de mobilier din cultura Gumelniţa / Miniature Items of Furniture from the Gumelniţa Culture, p. 25-33

ADELA FRUNZĂ, HORIANA RAICA, Consideraţii asupra locuirii de tip Tiszapolgár de la Şeuşa-„Gorgan” / Considerations over Tiszapolgár Habitation from Şeuşa-„Gorgan”, p. 35-40

NOROCEL B. BÂNDAC, PAUL A. MIHAI, O amenajare cu destinaţie specială (altarul-grânar) aparţinând culturii Tiszapolgár / An Arrangement with a Particular Purpose (the Granary Altar) Belonging to the Aeneolithic Age, p. 41-44

ANTONIU MARC, Cu privire la locuirea Coţofeni de la Deva-„Măgura Mişoveţ” (jud. Hunedoara) / About the Coţofeni Habitation from Deva-„Mişoveţ Hill” (Hunedoara County), p. 45-48

CRISTINA CREŢU, Observaţii asupra necropolei din epoca bronzului târziu de la Chirileni, Republica Moldova / Considerations about the Necropolis in the Late Bronze Age from Chirileni, Moldavian Republic, p. 49-61

RALUCA GHEORGHIU, Consideraţii generale privitoare la prezenţa scitică în spaţiul românesc / General Considerations Regarding the Scytian Presence in Romania, p. 71-79

OLEG LIPOVAN, Situl traco-getic „Saharna Mare” / The Thracian-Getic Site of „Saharna Mare”, p. 81-84

MIHAELA SORANA MIŞCA, Prizonierul dac pe Columna lui Traian / Le prisonnier dace sur le Colonne de Trajan, p. 85-90

MIHAELA SILVIA BENGA, Un tipar inedit ilustrând turnarea ramelor de oglinzi păstrat în colecţiile Muzeului din Sebeş / Une moule romaine inédit illustrant la fabrication des cadres des miroirs provenant des collections du Musée de Sebeş, p. 91-95

EMILIA COVACI, Date noi despre o plăcuţă votivă cu reprezentarea zeului Pan aflată în colecţiile Muzeului din Sebeş / New Data about Votive Plate Representing the God Pan, Part of the Collections of the Sebeş Museum, p. 97-100

BEATRICE DAISA-CIUTĂ, Glosar de termeni utilizaţi în arheobotanică / Glossary with Terms used in Archaeobotany, p. 101-104

 

ISTORIE

LARISA MATEI, Aspecte ale identităţii iluminismului românesc în Banat. Cazul Nicolae Stoica de Haţeg / Aspects of the Identity of Romanian Englithement in the Banate. The Case of Nicolae Stoica de Haţeg, p. 105-108

ALINA PAVEL (STOICA), Elemente de etnografie la Nicolae Stoica de Haţeg. Momente de sociabilitate juvenilă / Ethnographic Elements in the Work of Nicolae Stoica de Haţeg. Moments of Juvenile Sociability, p. 109-112

LARISA MATEI, Problema latinităţii limbii române la Şcoala Ardeleană (repere bănăţene) / The Issue of the Latinity of the Romanian Language in Şcoala Ardeleană, p. 113-116

DANIEL MIHAI MELINTE, Sub semnul progresului: Supplex Libellus Valachorum şi Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului / Under the Sign of Progress: Supplex Libellus Valachorum and Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, p. 117-122

VICTOR TUDOR ROŞU, De la istoria-realitate la istoria-cunoaştere: Samuil Micu şi Petru Maior / From History-Reality to History-Knowledge: Samuil Micu and Petru Maior,  p.  123-130

ECATERINA PUIA, Istoricul Zenovie Pâclişanu şi sursele sale. Cap. „Sub episcopul Grigorie Maior” (1773-1782), din Istoria Bisericii Române Unite / Zenovie Pâclişanu and His Sources. Chapter „Under Bishop Grigorie Maior” from The History of the Unite Romanian Church, p. 131-135

BOGDAN ALIN FLOREA, Rolul tinerilor în revoluţia de la 1848 în Transilvania (Ancheta Kozma) / The Role of the Youth in the 1918 Revolution in Transylvania (The Kozma investigation), p. 137-140

CORINA PĂLĂŞAN, Medicul nazist – cel care vindecă „relele modernităţii” / The Nazi Physician: the Healer of “Modernity`s Errors”, p. 141-153

IOANA MĂGUREANU, Ciclul hagiografic al Sf. Nicolae în pictura moldovenească a secolelor XV-XVI / Le cycle hagiographique de Saint Nicolas dans la peinture moldave des XVème et XVIème siècles, p. 155-159

MUZEOLOGIE

RAMONA CORDOŞ, Factori de degradare asupra a trei căniţe de provenienţă romană / Causes de dégradation sur les trois brocs d`origine romaine, p. 161-164

MARCELA ALEXANDRA BĂIEŢAN, Propuneri de restaurare şi conservare a două piese arheologice de fier / Restoration and Preservation Proposals for two Archaeological Iron Pieces, p. 165-167

DIANA MARIA BOERIU, Scrierea şi consolidarea fâşiilor de bambus în China / The Writing and Consolidation of the Bamboo Strips in China, p. 169-170

RAMONA CORDOŞ, MIRELA POP, Factori de degradare la icoanele pe lemn din colecţia Mănăstirii Râmeţ / Facteurs de dégradation chez la icônes en bois de la collection du Monastère Râmeţ, p. 171-175

ANIELA LAVINIA POPA, Muzeul şi publicul. Tendinţe actuale / Museum and Public. Current Tendencies, p. 177-182

VARIA

OLIMPIA CRISTEA, OANA SOOS, Contacte cu lumea occidentală, p. 183-184

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Olivier Gillet, Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist (Timotei Grapă), p. 185-186

François Furet, Atelierul istoriei (Adela Kudler), p. 186-188

Ioan I. Şerban, Voluntarii transilvăneni şi bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului. 1916-1919 (Daniel Mihai Melinte), p. 189-190

Ulrich Im Hof, Europa Luminilor (Alexandru Bărbat), p. 190-191


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA