20 2014
    BCŞS

 

S U M A R – C O N T E N T S – T A B L E   D E S   M A T I È R E S


STUDII ŞI ARTICOLE


Alina Binţinţan, ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ. ARDEREA ÎN INSTALAŢIE VERTICALĂ – O ALTĂ POSIBILĂ MODALITATE DE OBȚINERE A EFECTULUI CROMATIC BLACK-TOPPED, p. 5

Liviu Mihail Iancu, CARIENI ÎN ORIENTUL MIJLOCIU, ÎN EPOCA ARHAICĂ, p. 13 

Cătălin Borangic, VALOAREA IPOTETICĂ A ECHIPAMENTELOR UNUI SENIOR AL RĂZBOIULUI DIN LUMEA DACICĂ, p. 35

Maria-Adriana Airinei, FORMULA PRO SALUTE IMPERATORIS ŞI SEMNIFICAŢIA EI ÎN DACIA ROMANĂ, p. 67

Lynsey Toase, AN OSTEOLOGICAL ANALYSIS OF SKELETONS FROM THE ROMAN NECROPOLIS OF APULUM, ALBA IULIA, ROMANIA, p. 79

Dragoş Hălmagi, DEUS SABADIUS. VARIANTE GRAFICE ALE LUI SABAZIOS ÎN SPAŢIUL MOESIAN, p. 93

George Alexandru Costan, CONTEXTUL RIDICĂRII BISERICII CU PLAN ÎN CRUCE GREACĂ ÎNSCRISĂ DE LA NICULIŢEL (JUD. TULCEA), p. 101

Bogdan Mihail Danielescu-Chirlomez, Anita Paolicchi, STATUIA ECVESTRĂ A SFÂNTULUI GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL (PRAGA). CONSIDERAŢII ISTORICE ŞI ICONOGRAFICE, p. 119

Diana-Maria Dăian, „VIDEAT DOMINUS ET REQUIRAT...”. MESAJUL FRANCISCAN ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVII-LEA, p. 139

Andrei Sabin Faur, IMAGINEA REVOLUŢIEI DE LA 1848 DIN FRANŢA LA ROMÂNII ARDELENI, ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA, p. 155

Daniela Stanciu, PETRECEREA TIMPULUI LIBER DE CĂTRE SAŞII SIBIENI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA, p. 175

Cristian Alexandru Boghian, BEHIND-THE-SCENES: THE ABRUPT DAWN OF ROYAL AUTHORITARIANISM SEEN AS A REACTION TO THE NATIONALISM OF THE GOGA GOVERNMENT, p. 185

Alexandru Ţîrdea, MANIFESTĂRILE ANTISEMITE DIN IUNIE-IULIE 1940 ÎN CONTEXTUL EVACUĂRII BASARABIEI ŞI A BUCOVINEI

 
RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ


Radu Stănese, Introducere în antropometria comparată, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2014, 329 p. (Ancuța Ioana Bobînă), p. 211  
Marian Coman, Putere şi teritoriu. Ţara Românească medievală (secolele XIV-XVI), Iaşi, Polirom, 2013, 360 p. (George Alexandru Costan), 214
Sergiu Iosipescu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris (1856), Bucureşti, Editura Militară, 2013, 456 p. (G. Al. Costan), p. 217
Filip-Lucian Iorga, Neagu Djuvara, Trecutul este viu, Filip-Lucian Iorga în dialog cu Neagu Djuvara, Bucureşti, Humanitas, 2014, 120 p.+18 il. (George-Paul Moldovan), p. 220.

 


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA