19 2013
    BCŞS

BULETINUL CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI  

ARHEOLOGIE - ISTORIE - MUZEOLOGIE, 19, 2013

ISSN: 1454-8097

 

 

CUPRINS

Studii şi articole

 

Alina Binţinţan, ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ. ARDEREA CONTROLATĂ ÎN AER LIBER – O POSIBILĂ MODALITATE DE OBȚINERE A EFECTULUI CROMATIC BLACK-TOPPED 

Experimental Archaeology – Controlled Open Air Firing – a Possible Method of Black-Topped Pottery Production

Claudia Radu, Cristina Nica, BIOARHEOLOGIA: STUDIUL CORPULUI UMAN CA PRODUS CULTURAL ȘI ORGANISM BIOLOGIC 

Bioarchaeology: The Study of The Human Body as a Cultural Product and Biological Organism

Mihai Băcăran,COMPLEXUL FUNERAR DE LA MAWANGDUI. STUDIU ASUPRA IMAGINII 

The Han Dynasty Tombs at Mawangdui. Image Analysis

Maria-Adriana Airinei, PARTICULARITĂŢI ALE CULTULUI LUI SILVANUS ÎN DACIA ROMANĂ 

Particular Features of The Cult of Silvanus in Roman Dacia 

Luciana Nedelea, O NOUĂ INTERPRETARE A RELIEFULUI DE CULT DE LA STOLNA 

Eine Neue Interpretation Der Kultrelief Aus Stolna 

George Alexandru Costan, „ISLAM POPULAR” ÎN DOBROGEA PREOTOMANĂ. CAZUL „ŞAMANULUI” SARI SALTIK 

“Popular Islam” in Pre-Ottoman Dobruja. The Case of Sarı Saltık, The “Shaman” 

Alexandru Ştefan,BISERICĂ, COMUNITATE ŞI PATRONAJ ÎN BRAŞOVUL SECOLULUI AL XIV-LEA 

Church, Community and Patronage in 14th Century Braşov

Alessandro Flavio Dumitraşcu, O ÎNCERCARE DE DEFINIRE A PRIVILEGIILOR ŞI SALVCONDUCTELOR ÎN LEGĂTURĂ CU STATUTUL JURIDIC AL GENOVEZILOR, ÎN MOLDOVA SECOLULUI AL XV-LEA

An Attempt to Define The Privileges and The „Laissez-Passer” in Connection with The Juridical Statuses of The Genoese in Fifteenth Century Moldavia

Iuliana Damian, SIMBOLURI ÎN PIATRĂ – SEMNE PENTRU LUMEA INVIZIBILĂ: MOTIVE ANIMALIERE SCULPTATE DIN BISERICI CANTACUZINE 

Symboles en pierre: signaux pour un monde invisible: motifs d'animaux sculptés dans les églises de Mihail Cantacuzène

Iulia-Dorina Stanciu, AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎNTRE ISTORIE ŞI MEMORIE: MĂRTURII DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI

The Second World War Between History And Memory. Testimonies from Făgăraş Country

Kiril Zahariev, MINORITATEA SÂRBĂ ÎN VIAŢA POLITICĂ ŞI SOCIALĂ A REPUBLICII CROATE (1995-2005)

The Serbian Minority in The Political and Social Life of Croatia (1995-2005)

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Raffaella Sarti, Vita di casa: abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna, ediţia a III-a, Roma-Bari, Laterza, 2011, 356 p. (Iulia-Dorina Stanciu

Constantin Bărbulescu, Alin Ciupală (editori), Medicine, Hygiene and Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 285 p. (Iulia-Dorina Stanciu)

Camelia Elena Vulea, Biserica Greco-Catolică din Vicariatul Haţegului (1850-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 369 p. (Ovidiu-Valentin Boc)

 

CRONICA

CERCUL DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013 (Ioan OpreaFlorin Ciulavu, Gligor Adrian Borza

PROGRAMUL „PATRIMONIU ŞI EDUCAŢIE” 2013 (Alina Tudor, Irina Bota)

 


Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

The BCȘS webpage and its metadata are licensed under CC BY-SA