16/I 2012
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ISSN 1453-9306

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 16, I, 2012

Cuprins/Contents

Studii

CRISTIAN I. POPA, Descoperiri monetare în zona cetăţii dacice de la Cugir, pp. 7-36

MONICA GUI,Small Finds – What are they good for?, pp. 37-45

ILEANA BURNICHIOIU, Aşezări, domenii şi biserici în Transilvania medievală (II). Nord-estul comitatului Alba, pp. 47-140

OANA TODA, Reconstructing historical landscapes: The road network of Râşnov castle, pp. 141-161

RADU NEDICI,Între Blaj şi Roma: strategii concurente ale formării clericale în dieceza Făgăraşului sub păstorirea episcopului Petru Pavel Aron, pp. 163-187

ANA DUMITRAN, Pictorul Simion Silaghi-Sălăgeanu. În căutarea identităţii, pp. 189-228

BOGDAN IOANIȚIU BOȘOTEANU, Artele plastice româneşti reflectate în presa naţională şi europeană (1900-1917), pp. 229-239

ANDREEA DĂNCILĂ, Literatură şi politică externă în 1914: dosarul piesei Domnul notar, pp. 241-252

VALER MOGA, Introducere în cercetarea activităţii electorale din Transilvania, în noiembrie-decembrie 1918, pp. 253-264

SORIN ARHIRE, Propaganda prin cultură a României în Marea Britanie (1936-1938), pp. 265-279

Miscellanea

MIHAI GLIGOR, Contribuţii la cronologia absolută a complexului funerar de la Alba Iulia-Lumea Nouă . Noi date 14C AMS, pp. 283-292

LÓRÁND KISS, Picturile murale medievale ale bisericii reformate din Cricău (jud. Alba), pp. 293-308

MARIUS DIACONESCU, Noi date despre învăţământul din Transilvania: şcoala din Alba Iulia şi rectorul ei în 1574, Toma Kapliani, pp. 309-317

RITA BERNÁD, Arhiva şi arhivistul în secolele XVIII-XIX. Norme şi reglementări, pp. 319-339

Fontes

IACOB MÂRZA, Date documentare noi asupra studiilor episcopului Ioan Giurgiu Patachi (1681-1727): Conclusiones philosophicae, Roma, 1706, pp. 343-353

Discuţii

DANIEL DUMITRAN, Modernizare prin toleranţă în Principatul Transilvaniei? O dezbatere istoriografică, pp. 357-367

Recenzii

Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, Editura Academiei, 2011 (Adrian Andrei Rusu), pp. 371-384

Evanghelie învăţătoare (Govora, 1642), Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Alin-Mihai Gherman, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011 (Ana Dumitran), pp. 384-386

Michał Janocha, Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności [Icoanele Poloniei. Din cele mai vechi timpuri până astăzi], Warszawa, Arkady, 2008, reprint 2009, 2010 (Ana Dumitran), pp. 386-388

Miroslav Kmeť, Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí [Istoriografia slovacilor din Ţara de Jos în sec. al XIX-lea], 2. vydanie, Nadlak, Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010 (Eva Mârza), pp. 389-391

Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950, Bucureşti, Humanitas, 2011 (Valer Moga), pp. 391-395

Note de lectură

Nicolae Togan, Istoria Protopopiatului greco-catolic al Sibiului, ediţie îngrijită de Bianca Magdău şi Petru Magdău, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010 (Ovidiu-Valentin Boc), pp. 399-400

Tiberiu Toader, Revista înţelepciunii Blajului Cultura creştină 1911-1926, 1936-1944. O incursiune bibliografică, Târgu-Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2010 (Iacob Mârza), pp. 401-404

Radu Cazac, Franklin D. Roosevelt, preşedinte al Statelor Unite în cel de-al doilea război mondial,Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 (Artur Lakatos), pp. 404-405

Elena Iuliana Lache, Relaţii internaţionale în perioada Războiului Rece, Bucureşti, Editura Fundaţiei de Mâine, 2009 (Artur Lakatos), pp. 405-408

Cronica

Notă despre şedinţa Comisiei istoricilor români şi slovaci Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011 (Eva Mârza), pp. 411-412

Lista abrevierilor, pp. 425-427

Lista autorilor, p. 429