Editorial Board
    AUASH

 

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
ISSN 1453-9306

E-mail: aua_historia@uab.ro 

Revistă CNCS B (Istorie și studii culturale), indexată BDI: CEEOLScopus by Elsevier

ERIH PlusEBSCO.

  

Colegiul editorial / Editorial Board:

Radu Ardevan (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)

Barbara Deppert-Lippitz (Deutsches Archäologisches Institut, Frankfurt am Main)

Keith Hitchins (University of Illinois at Urbana-Champaign) 

Eva Mârza (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

Bogdan Murgescu (Universitatea din Bucureşti)

Alexandru-Florin Platon (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)

Alex Rubel (Institutul de Arheologie Iaşi)

Ernst Christoph Suttner (Universität Wien)

Michael Vickers (Jesus College Oxford)

Alexandru Zub (Academia Română)

 

Colegiul de redacţie / Editorial Committee

Daniel Dumitran (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, redactor şef/ chief-editor)
Sorin Arhire (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, secretar de redacţie/ secretary)
Ileana Burnichioiu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Mihai Gligor (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Valer Moga (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Cosmin Popa-Gorjanu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
Marius Rotar (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)

 

 

Daniel Dumitran (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, redactor şef/ chief-editor)
Sorin Arhire (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, secretar de redacţie/ secretary)