15/I 2011
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 15/I (2011)

STUDII

Cuprins / Contents

ANDRÁS KOVÁCS, Voievozi şi vicevoievozi ai Transilvaniei la conducerea comitatului Alba în Evul Mediu, p. 7-41

ŞTEFAN MOLOCEA, Mobilitatea elitelor: mecanisme motivaţionale. Un studiu de caz, p. 43-71

Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii. Lucrările ediţiei a II-a a Sesiunii ştiinţifice organizate la Alba Iulia, 2-3 iunie 2011

COSMIN POPA-GORJANU, Identitatea regională şi nobilimea ardeleană în secolul al XIV-lea, p. 75-96

DIANA IEGĂR, Un echilibru de forţe fragil: conflicte judiciare între nobili şi orăşeni în comitatul Ugocea (secolul al XIV-lea), p. 97-111

FRANZ GRIESHOFER,Die Nachbarschaft bei den Landlern. Eine spezifische Sozialstruktur in den siebenbürgisch-sächsichen Dörfern Siebenbürgens, p. 113-129

ANA DUMITRAN, Despre icoanele pe sticlă aşa-numite de Iernuţeni, p. 131-180

RADU NEDICI, Avatarurile unei cariere ecleziastice. Ioan Pataki, de la misionar apostolic latin la episcop unit de rit grec, p. 181-194

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Gabriel Bănulescu-Bodoni, ein Rumäne der Phanariotenzeit aus Siebenbürgen und der Moldau, p. 195-202

EVA MÂRZA, Politică culturală şi principii ale autorităţii de la Viena privind activitatea tipografiilor româneşti din Transilvania în secolul al XVIII-lea, p. 203-220

MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN, Consideraţii privind relaţiile dintre mitropolitul Andrei Şaguna şi episcopul Georg Daniel Teutsch, p. 221-237

RAMONA CARAMELEA, Pregătirea profesională – instrument de afirmare a profesorilor secundari în România (1864-1916), p. 239-251

LUCIAN TURCU, În căutarea păstorului celui bun: instituirea mitropolitului Vasile Suciu, p. 253-266

DISCUŢII

CORNELIA POPA-GORJANU, Reţelele de prieteni în corespondenţa lui Nicolaus Olahus (1527-1533), p. 269-285

IACOB MÂRZA, CORALIA TELEA, Imaginea Franţei în scrierile profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843), p. 287-300

SORIN ARHIRE, Guvernarea Goga-Cuza şi „problema evreiască”. Percepţii britanice, p. 301-319

EMANUEL COPILAȘ, “Revolutionary vigilance” and social outbursts: aspects of the Romanian security policy in the backwash of the Hungarian Revolution. The case of Timişoara county, p. 321-342

MISCELLANEA

MARIANA ROȘU, MIHAI GLIGOR, Contribuţii la studiul antropologic al comunităţilor neolitice din bazinul Mureşului mijlociu, p. 345-350

SILVIU SANA, Din istoria bibliotecilor orădene. Biblioteca diecezană greco-catolică (1948-1950), p. 351-370

In memoriam Magistri

CORINA TEODOR, Miniaturi biografice: Pompiliu Teodor, p. 373-385

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Ioan Rusu, Scrieri. Ediţie de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, Târgu-Lăpuş, „Galaxia Gutenberg”, 2010 (Iacob Mârza), p. 389-392

Lista abrevierilor, p. 407-410

Lista autorilor, p. 411