4-5 2000-2001
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 4-5/2000-2001

Cuprins

STUDII ŞI COMUNICĂRI
Lucrările simpozionului ştiinţific jubiliar Un deceniu de învăţământ universitar la Alba Iulia, Alba Iulia, 25-26 mai 2001

MARIUS CIUTĂ, Zece ani de arheologie universitară albaiuliană / Ten Years of Archaeology at the University of Alba Iulia, p. 7-15

MANUELLA KADAR, Difractometria cu raze x aplicată la studierea artefactelor arheologice / X-RayDiffraction Applied to Archaeological Research, p. 17-24

IOAN PIOARlU, Cultul zeului Mithras la Apulum şi împrejurimi / The Cult ofthe God Mithras in Apulum and the Surrounding Area, p. 25-35

PETRONELA WAINBERG, Publius Cornelius Tacitus: de la istorie la interdisciplinaritate / Publius Cornelius Tacitus:de l'histoire à l’interdisciplinarité, p. 37-46

CRISTIAN I. POPA, Primele atestări documentare ale localităţilor de pe Valea Cugirului. Etimologii şi controverse istoriografice / The First Documentary Attestation of the Localities from the Cugir Valley. Historiographic Etymologies and Controversies, p. 47-58

CĂLIN ANGHEL, Consideraţii privind geneza oraşului medieval Sebeş şi evoluţia sa în timpul crizei agrare medievale / Betrachtungen bezüglich der Entstehung der Stadt Mühlbach und ihre Entwicklung während der mittelalterlichen agrarischen Krise, p. 59-66

ANA DUMITRAN,
Petrus Szászvárosi alias Pap de Lugoj. Consideraţii asupra statutului social-economic al preotului român calvin în secolul al XVII-lea / Petrus Szászvárosi alias Pap de Lugoj. Considerations about the Social-Economic Status of the Romanian Calvinist Priest in the 17th Century, p. 67-72

IACOB MÂRZA, Aspecte din istoria învăţământului la Alba Iulia (secolele XVI - XVIII) / Aspects de l’histoire de l’enseignement à Alba Iulia (XVIème - XVIIIème siècles), p. 73-78

VASILE IONAŞ, Reformele fiscale din Transilvania în secolul al XVIII-lea / Les réformes fiscales en Transylvanie au XVIIIème siècle, p. 79-90

GÚDOR BOTOND, Bod Péter şi istoria Bisericii româneşti din Transilvania / Bod Péter and the History of the Romanian Church from Transylvania, p. 91-98

DANIEL DUMITRAN, Între Ev Mediu şi modernitate: istoria Bisericii ca posibilă reprezentare a vieţii din trecut / Between the Middle Ages and Modernity: the History of the Church as a Possible Representation of the Life in the Past, p. 99-102

PETRE IONESCU, Discurs istoric iluminist la Franz Joseph Sulzer: Geschichte des transalpinischen Daciens / Historical Discourse of the Enlightenment in Franz Joseph Sulzer’s Geschichte des transalpinischen Daciens, p. 103-106

LAURA STANCIU, Genealogia problematicii discursului naţional la Petru Maior. Premise pentru o discuţie / The Genealogy of Petru Maior’s National Discourse. Premises for a Discussion, p. 107-113

EVA MÂRZA, Timotei Cipariu şi Bibliografia Românească Veche/ Timotei Cipariu et la Bibliographie Roumaine Ancienne, p. 115-120

MARIUS ROTAR, Între refuz, durerile naşterii şi necesitatea înnoirii: istoriografia românească asupra morţii. O scurtă privire / Between Refuse, Birth’s Pains and Necessity of Renovation: the Romanian Historiography on Death. A Short Overview, p. 121-129

SORIN RADU, Liberalii şi problema reformei electorale în România (1866-1914)(I) / The Liberals and the Problem of Reforming of the Electoral System in Romania (1866 -1914) (I), p. 131-144

IOAN I. ŞERBAN, Semnificaţia memoriului-manifest al voluntarilor români de la Darniţa Kievului (13/26 aprilie 1917) / The Signification of the Petition of the Romanian Volunteers from Darniţa – Kiev (13/26 april 1917), p. 145-149

ANDREI GOŢIA, Patriotism de faţadă? Note despre inscripţia în limba latină de pe frontispiciul Sălii Unirii din Alba Iulia Façade Patriotism? / Notes about the Latin Inscription on the Frontispiece of the Hall of Unification from Alba Iulia, p. 151-156

CORNELIA POPA-GORJANU, Colonizarea românilor macedoneni în Cadrilater (1925-1935) / TheColonisation of the Aromanians in the Cadrilater (1925-1935), p. 157-163

VALER MOGA, Universitatea, instituţiile de cultură şi pedagogia socială în România interbelică / The University, the Cultural Institutions and Social Pedagogy in the Interwar Period in Romania, p. 165-171

SORIN ARHIRE, Alegerile parlamentare din anul 1933 în judeţul Alba / The Parliamentary Elections from 1933 in the Alba County, p. 173-180

SORIN ARHIRE, Alegerile parlamentare din anul 1937 în judeţul Alba / The Parliamentary Elections from 1937 in the Alba County, p. 181-186

MIRCEA BARON, OANA DOBRE-BARON, Caracteristici ale mineritului românesc din perioada interbelică / Characteristics of the Romanian Mining between the two World Wars, p. 187-196

ANDI MIHALACHE, Iluminismul transilvan în istoriografia perioadei 1948-1965 / The Transylvanian Enlightenment in the Historiography of 1948-1965, p. 197-202

MARIUS LAZĂR, Noua geopolitică a Orientului Mijlociu: conflictul arabo-israelian / La nouvelle géopolitique du Moyen Orient: le conflit arabe- israelienne, p. 203-215

MIRCEA REMUS BlRTZ, OBSS, Cui prodest? (Scurtă contribuţie la biografia episcopului Ioan Inochentie Micu) / Cui prodest? (A Small Contribution to the Biography of Bishop Ioan lnochentie Micu), p. 217-219

TOMA GORONEA, Problematica conservării-restaurării fortificaţiei bastionare de tip Vauban de la Alba Iulia / The Problematic of Preserving the Vauban Fortification from Alba Iulia, p. 221-229

ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ, Despre conceptul de muzeu la Nicolae Iorga / AboutNicolae Iorga’s Concept of Museum, p. 231-238

CORNEL TATAl-BALTĂ, Un pictor contemporan prestigios: Horea Cucerzan / Un prestigieux peintre contemporain: Horea Cucerzan, p. 239-243