14/I 2010
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 14/I, 2010

Cuprins/ Contents

Rezumate și cuvinte cheie/Summaries and keywords

STUDII

BARBARA DEPPERT-LIPPITZ, Thesauro Monachi – Der große dakische Goldfund aus dem Strei (1543), p. 9-27

JAN NICOLAE, Imago pietatis: «Adună pe robii Săi cu mare predicare la potir». Reprezentarea miniaturală Hristos viţa-de-vie din Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei şi semnificaţiile sale euharistice (1652), p. 29-56

Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii

ANCA RAMONA HAPCA, Aspecte ale corespondenţei dintre oficialii maramureşeni şi bistriţeni. Relaţiile dintre cele două teritorii în secolul al XVI-lea, p. 59-70

OCTAVIAN TĂTAR, Boierii sunt oameni fără carte şi foarte închipuiţi. Relatările unui genovez despre starea elitei valahe pe la anul 1584, p. 71-82

ANA DUMITRAN, Un zugrav de elită: Grigore Ranite, p. 83-98

BOTOND GUDOR, Cultură, societate academică şi biblioteci în Ţara Vinului, p. 99-105

RADU NEDICI, Confesiune şi promovare socială. Elita laică greco-catolică din Transilvania în disputa latinizării de la mijlocul secolului al XVIII-lea, p. 107-128

DANIEL DUMITRAN, Formaţia clerului greco-catolic la începutul secolului al XIX-lea: spre constituirea unei categorii elitare?, p. 129-168

IACOB MÂRZA, Interesul profesorului blăjean Ioan Rusu (1811-1843) pentru cultura şi istoria Franţei, p. 169-178

EMŐKE CSAPÓ, Festine luculliene: secretele bucătăriei elitei clujene în a doua jumătate a secolului XIX, p. 179-188

CORINA TEODOR, Siluete feminine în epoca şaguniană. Secvenţe din discursul elitar şi din realitatea parohială, p. 189-197

ALEXANDRU ONOJESCU, Virtus unita valet. Spiritul de asociere în gândirea economică a lui Visarion Roman, p. 199-212

VLAD POPOVICI, Elita politică românească din Transilvania (1861-1881). O perspectivă alternativă, p. 213-227

ANDREEA DĂNCILĂ, Ipostaze ale elitei culturale româneşti din Transilvania începutului de secol XX: generaţia Luceafărului (1902-1914), p. 229-238

VALER MOGA, Lexicul religios în discursul elitelor politice româneşti din Transilvania anului 1918, p. 239-252

MIRCEA BARON, Participarea cadrelor tehnice la formarea şi dezvoltarea complexului industrial al Văii Jiului, p. 253-272

DISCUŢII

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Warum kam es in der Kirche der Rumänen Siebenbürgens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu zwei Parteien, die sich in der zweiten Jahrhunderthälfte zu zwei Kirchen entwickelten?, p. 275-285

SCOTT NICHOLAS ROMANIUK, A National Awakening: Nationalism, Identity, and Ethnic Conflict in South Eastern Europe, p. 287-295

TODD MICHAEL LANE, Left Out in the Cold: Economic Discrimination of Turkey’s Kurdish Minority, p. 297-308

MISCELLANEA

VLADIMIR AGRIGOROAEI, ‘Lez prixonier esclaive de Nicopolit’. À propos d’un feuillet du manuscrit Épinal 59 (217), p. 311-339

CĂLIN ANGHEL, Fortificaţia bisericii parohiale evanghelice din Sebeş. Problematica datării, p. 341-346

CORNELIA POPA-GORJANU, Nicolaus Olahus. Repere istoriografice, p. 347-357

ELISABETA NEGRĂU, Notes sur deux thèmes iconographiques d’origine occidentale dans la peinture murale d’autel au temps de Constantin Brancovan, p. 359-370

SORIN RADU, DANIEL VICTOR CREŢU, Propaganda britanică în Italia şi România reflectată într-un raport întocmit de Wellington House în 1916, p. 371-385

SORIN ARHIRE, Bătălia Angliei reflectată în presa românească a vremii (iunie - decembrie 1940), p. 387-404

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Ştefan Lemny, Les Cantemir: l’aventure européenne d’une familie princière au XVIII-e siècle, Paris, 2009 (Iacob Mârza), p. 407-409

Chiese e culture nell’Est europeo. Prospettive di dialogo, a cura di Adriano Roccucci, Milano, 2007 (Lucian Turcu), p. 410-414

Lista abrevierilor, p. 433-434

Lista autorilor, p. 435-436