17/I 2013
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ISSN 1453-9306

 

Cuprins / Contents 

Studii

Mobilitate socială şi interferenţe culturale

Ileana Stănculescu, Transylvania as it Appears in the Printed Editions of Giovanni Botero’s Relazioni Universali, pp.3-39

Kálmán Árpád Kovàcs, Hin zu einer Gemeinschaft der Rechte? Von einer katholischen Impopulationspolitik zum sächsischen Konzivilitätsrecht. Der Kampf um die Linderung der nationalen Gehässigkeiten in Siebenbürgen in den 1760-70-er Jahren im Wandel von Religions- und Gesellschaftspolitik, pp.41-60

Alexandru Onojescu, Spre o „dietă a amploaiaţilor”. Rolul funcţionarilor români din perioada liberală în alegerile pentru Dieta de la Sibiu din 1863-1864, pp.61-78

Georgeta Fodor, Romanian Women in the New Economic Context of the Twentieth Century, pp.79-93

Andreea Dăncilă, Elite politice și culturale la începutul secolului XX în Transilvania. Aspecte din activitatea ziarului Lupta de la Budapesta, pp.95-105

Sorin Arhire, Influenţa culturală a Marii Britanii în România la sfârşitul deceniului patru al secolului XX, pp.107-116

Biserică şi stat în secolul XX

Petru Magdău, Lucian Turcu, Ion Cârja, Atitudinea Bisericii Greco-Catolice faţă de ceremonia încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria de la Alba Iulia din 1922, pp.119-156

József Marton,  Relaţia Eminenţei Sale Márton Áron cu cardinalii greco-catolici ai României, pp.157-166

Miscellanea

Marius Rotar, Aspecte financiare ale cremaţiunii în România interbelică, pp.169-186

Ottmar Traşcă, Pax Germanica. Planuri germane referitoare la soluţionarea chestiunii Transilvaniei între anii 1940-1944, pp.187-205

Sorin Radu, Cosmin Budeancă, Implicarea Frontului Plugarilor în procesul de colectivizare a agriculturii – acțiuni pregătitoare, pp.207-228

Fontes

Daniel Dumitran, Comercianţii greci din Transilvania în surse statistice din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, pp.231-279

Discuţii

Cosmin Popa-Gorjanu, Zagorskii voivodi – o notă despre varianta slavă a numelui Transilvaniei din anul 1408, pp.283-289

Recenzii

Molităvnic, Bălgrad, 1689, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi glosar de Ana Dumitran, Alin-Mihai Gherman şi Dumitru A. Vanca, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2009 (Zamfira Mihail), pp.291-295

Philippe Henri Blasen, Le cas Nicula. Analyse des interactions entre les Eglises orthodoxe et gréco-catholique roumaines par l'étude de leurs historiographies respectives sur le lieu de pèlerinage de Nicula, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011 (Ana Dumitran), pp.295-307

Vlad Popovici, Studies on the Romanian Political Elite from Transylvania and Hungary (1861-1918), Cluj-Napoca, Mega, 2012  (Valer Moga), pp.307-310

Marc Augé, Per una antropologia della mobilità, trad. Guendalina Carbonelli, Milano, Jaca Book Spa, 2010 (Iulia Stanciu), pp.311-314

Simonetta Piccone Stella, Luca Salmieri, Il gioco della cultura: attori, processi, prospettive, Roma, Carocci Editore, 2012 (Iulia Stanciu), pp.314-317

Lista abrevierilor, p. 327

Lista autorilor, pp. 329-330