19/I 2015 (Frontierele Europei)
    AUASH

 

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ISSN 1453-9306 

 

 

Valer Moga, Frontierele Europei: istorie şi actualitate, pp. 5-11

 

Studii şi articole

Dionisie Liboni, Dezvoltarea conceptului de ,,Noua Rusie” şi istoricul includerii Basarabiei în entitatea administrativă a stepei nord-pontice, pp. 15-28

Dinu Bălan, Situaţia juridică a sudiţilor din Moldova în perioada Regulamentelor Organice: bariere juridice şi frontiere etno-culturale, pp. 29-42

Violeta-Anca Epure, Frontierele geografice, politice şi lingvistice ale principatelor române în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi prepaşoptişti, pp. 43-54

Mihaela Mehedinţi-Beiean, Solidarity across Borders: Transylvanians and the Romanian War of Independence (1877-1878), pp. 55-80

Nicoleta Hegedűs, Frontiere identitare transilvane în revista Kalotaszeg, la începutul secolului al XX-lea, pp. 81-92

Valer Moga, Interesele României şi ale Serbiei în Banat. Dificultatea trasării unei frontiere între Aliaţi (1914-1920), pp. 93-154

Stefano Santoro, The Latin “Frontier of Civilization”: Italian Cultural Policies and Fascist Propaganda towards Central and Eastern Europe in the Interwar Period, pp. 155-168

Irah Kučerová, Geopolitics of Central Europe - A Historical Perspective, pp. 169-190

 

Discuţii

Jean-Michel LemonnierLes nouvelles relations magyaro-roumaines. Quelles conséquences politiques en Roumanie? Retours historiques, situation actuelle, perspectives, pp. 193-212

Recenzii

Sergiu Iosipescu, Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagră. State şi frontiere. De la sfârşitul Antichităţii la Pacea de la Paris (1856). Bucureşti: Editura Militară, 2013 (Florin Pintescu), pp. 213-217

Marginalităţi, periferii şi frontiere simbolice. Societatea comunistă şi dilemele sale identitare. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, IX (2014). Iaşi: Editura Polirom, 2015 (Ștefan Purici), pp. 217-220

Veronica Dumitraşcu, Frontiere şi civilizaţii. Frontiera estică a Uniunii Europene: aspecte geopolitice şi identitare. Bucureşti: RAO, 2013 (Eleonora-Maria Popa), pp. 221-222

In memoriam 

Prof. univ. dr. Iacob Mârza (1946-2015) (Valer Moga), pp. 225-228

Rezumate, pp. 229-234

Lista abrevierilor, pp. 235-236

Lista autorilor, pp. 237-238