9/I 2005
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 9/I, 2005

Cuprins

Rezumatele şi cuvintele cheie/Summaries and keywords

STUDII ŞI COMUNICĂRI

GHEORGHE BICHICEAN, Privire comparativă asupra originii Adunărilor de stări în Europa medievală / Approche comparative sur l’origine des Assemblées d’États en Europe médiévale, p. 9-18

OCTAVIAN TĂTAR, Atitudinea sultanului Süleyman i în chestiunea Transilvaniei în timpul negocierilor de pace cu Ferdinand i de Habsburg din anii 1557-1559 / Sultan Süleyman I’s Attitude Concerning Transylvania During the Peace Negotiations with Ferdinand I of Habsburg from 1557-1559, p. 19-25

TEODORA ANCATEU, Atitudini faţă de cartea românească veche din comitatul Alba Inferioară în perioada secolelor XVII-XIX. Preliminarii / Attitudes towards the Romanian Old Book in the County of Alba Inferioară During the 17th-19th Centuries. Preliminaries, p. 27-34

IACOB MÂRZA, Câteva aspecte ale controlului statului în Transilvania secolului Luminilor: şcolile româneşti  / Quelques aspects du contrôle exercé par l’état en Transylvanie pendant le siècle des Lumières: les écoles roumaines, p. 35-39

OANA INDRIEŞ Revoluţie lingvistică/ Revoluţie naţională. Problema limbii naţionale la popoarele din Imperiul Habsburgic în prima jumătate a secolului al XIX-lea/ Linguistic Revolution, National evolution. The Issue of National Languages among the Peoples in the Habsburg Empire during the First Half of the 19th Century, p. 41-53

ANA-MARIA ROMAN-NEGOI, Oportunităţi culturale la început de secol XIX. Gheorghe Şincai şi contactul cu iluminismul maghiar (1803-1808) / Cultural Opportunities at the Beginning of the 19th Century. Gheorghe Şincai and the Contacts with the Hungarian Enlightenment (1803-1808), p. 55-63

VICTOR-TUDOR ROŞU, Concepţie şi metodă istorică la A.T. Laurian. Episodul Magazinului Istoric pentru Dacia / A.T. Laurian’s Conception of History and its Methodology. The Historical Review Magazin Istoric pentru Dacia, p. 65-82

RADU MÂRZA, Rusia şi Principatele Române în epoca regulamentară. O perspectivă culturală / Russia and the Romanian Principalities During the Regime of Regulamente Organice. A Cultural Perspective, p. 83-91

CORNEL TATAI-BALTĂ, Reprezentarea Încoronării Fecioarei Maria în icoanele pe sticlă / Représentation du couronnement de la Vierge Marie dans les icônes sur verre, p. 93-102

DANIELA MÂRZA, Imaginea copilului în cărţile şcolare blăjene la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX / The Image of the Student in the Schoolbooks Edited in Blaj (Transylvania), at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century, p. 103-110

MARIUS ROTAR, Discurs testamentar în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea / The Testament in Transylvania in the Second Half of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century, p. 111-126

LUCIAN PETRAŞ, Alegerile  parlamentare  din anul 1906 în comitatul Arad / The Parliamentary Elections in 1906 in Arad County, p. 127-141

VASILE DOBRESCU, Consideraţii privind situaţia socio-profesională a funcţionarilor instituţiilor de credit româneşti din Transilvania la începutul secolului XX: studiu de caz / Considerations Regarding the Socio-Professional Status of the Romanian Clerks Working for Credit Institutions in Transylvania at the Beginning of the 20th Century, p. 143-155; p. 156-163

VASILE CIOBANU, Poziţia Partidului Social-Democrat faţă de politica externă a României în anii 1927-1933 / The Social Democrat Party’s Stand on Romania’s Foreign Policy between 1927 and 1933, p. 165-178

ANCA CÂMPIAN, Influenţele pragmatismului american asupra filosofiei politice europene / The Influence of American Pragmatism on European Political Philosophy, p. 179-184

SORIN ARHIRE, Relaţiile britanico-sovietice reflectate în presa românească, în a doua jumătate a anului 1941 / The Relationship Between Great Britain and the Soviet Union as Reflected in Romanian Press in the Second Half of the Year 1941, p. 185-192

DORIN DOBRINCU, „Rămăşiţele grupului Ion Uţă”: formaţiunile de rezistenţă din Banat conduse de fraţii Duicu, Dumitru Mutaşcu şi Dumitru Işfănuţ (1949-1954) / Ion Uţă’s Partisans. Resistance Groups in Banat Organized by the Brothers Duicu, Dumitru Mutaşcu and Dumitru Işfănuţ (1949-1954), p. 193-215

LIVIU PLEŞA, Dosarul de Securitate al istoricului Silviu Dragomir / The Security Files of the Historian Silviu Dragomir, p. 217-229

ELIS NEAGOE-PLEŞA, Rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în elaborarea politicii externe şi în direcţionarea relaţiilor româno-sovietice (1960-1965) / Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Role in Shaping Romania’s Foreign Policy. The Romanian-Soviet Relationship (1960-1965), p. 231-240

MISCELLANEA

RADU ARDEVAN, Autour du texte épigraphique CIL III 1474 = IDR III/2, 379, p. 241-249

MIHAI GLIGOR, PAULA MAZĂRE, MARIUS BREAZU, Un mormânt din epoca romană descoperit la Alba Iulia – Dealul Furcilor (str. Izvor, f.nr.) / A Roman Tomb Found at Alba Iulia – Dealul Furcilor (Izvor Str., w.no.), p. 251-261

CORNELIA POPA-GORJANU, Corespondenţa lui Camillus Gilinus cu Nicolaus Olahus / The Correspondence Between Nicolaus Olahus and Camillus Gilinus, p. 263-269

ANA DUMITRAN, Completări la istoricul stemei Transilvaniei, pe marginea unui sigiliu aplicat la 31 mai 1595 / A Contribution to the History of Transylvania’s Coat of Arms. The Seal of 31 May 1595, p. 271-282

LÁSZLÓ GRÓF, Maps and Mapmakers of Transylvania, p. 283-295

RITA BERNÁD, Structurarea arhivelor parohiale romano-catolice din Transilvania. Tipuri de documente / Roman-Catholic Parish Archives in Transylvania. Types of Documents, p. 297-303

DANIEL DUMITRAN, Un proiect de reunificare bisericească din anul 1812 şi semnificaţiile lui / A Project of the 1812 Church Unification and its Significance, p. 305-314

EVA MÂRZA, Un text românesc despre arta tipografică europeană din 1841 / Un texte roumain sur l’art de l’imprimerie en Europe en 1841, p. 315-322

GHEORGHE IANCU, Vasile Lucaciu la Blaj (februarie 1894) / Vasile Lucaciu in Blaj (February 1894), p. 323-330

SORIN RADU, Un document inedit – memoriul adresat de Ioan Flueraş generalului Ion Antonescu (ianuarie 1941) / An Unpublished Document – Ioan Flueraş’s Memoir to General Ion Antonescu (January 1941), p. 331-335

CĂLIN ANGHEL, Demersuri privind protejarea patrimoniului construit al oraşului Sebeş: cazul Theobald Streitfeld (1961) / Efforts to Protect the Old Town Center in Sebeş. Theobald Streitfeld’s Contribution (1961), p. 337-342

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Atlas istoric al oraşelor din România. Seria C. Transilvania, fascicula 2. Sebeş (Călin Anghel), p. 343

Július Sopko, Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická (Eva Mârza), p. 343-344

Mircea Vasilescu, „Iubite cetitoriule…”. Lectură, public şi comunicare în cultura română veche (Ioan-Dan Dumitraş), p. 345-348

Mihai-Alin Gherman, Aspecte umaniste în cultura românească veche (Eva Mârza), p. 348-349

Mihai-Alin Gherman, Literatura română din Transilvania între preiluminism şi preromantism (Iacob Mârza), p. 349-350

Greta Miron, „… porunceşte, scoale-te, du-te, propovedueşte …” Biserica Greco-Catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782) (Laura Stanciu), p. 350-352

Mihai Săsăujan, Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul Austriac (1740-1761) (Iacob Mârza), p. 352-353

August Treboniu Laurian, Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae Romanae in utraque Dacia vigentis, vulgo Valachicae (Tudor Roşu), p. 353-355

Cornel Tatai-Baltă, Scrieri despre artă (Iacob Mârza), p. 355-356

VARIA

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării istorice” (Tudor Roşu), p. 357

Norme de publicare în revista Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, p. 359

Lista autorilor, p. 361-362