1 1997
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 1, 1997

Cuprins

IACOB MÂRZA, Cuvânt înainte, p. 7
 
STUDII ŞI COMUNICĂRI

VASILE MOGA, Noi inscripţii romane-din Apulum/ Neue römische Inschriften aus Apulum, p. 9-12

IONUŢ COSTEA, Consideraţii privind elita românească din Transilvania în timpul lui Matia Corvinul (1458-1490) / Bemerkungen zur rumänischen Elite aus Siebenbürgen während der Herrschaft Mathias Corvinus (1458-1490), p. 13-20

IACOB MÂRZA, Ediţii Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (II) / Elzevier-Ausgaben in der Batthyaneum-Bibliothek aus Karlsburg (Alba Iulia), p. 21-45

ANA DUMITRAN, Câteva consideraţii pe marginea unui manuscris ardelean din secolul XVII: Zaconicul Mitropoliei Bălgradului / Quelques considérations au sujet d’un manuscrit transylvain du XVIIe siècle: le Zaconic de la Métropolie d’Alba Iulia, p. 47-61

VASILE IONAŞ, Conscripţiile fiscale din Transilvania în secolul al XVIII-lea / Die siebenbürgischen Steuererhebungen im 18. Jahrhundert, p. 63-72

EVA MÂRZA, „Slovacica” într-un catalog. sibian din 1774 / “Slovacica” dans un catalogue de Sibiu de 1774, p. 73-78

DANIEL DUMITRAN, Istoriografia iluministă despre evoluţia instituţională a Bisericii Române Unite în timpul episcopului Ioan Bob / Die Historiographie der Aufklärung über die Institutionelle Evolution der Rumänischen Unierten Kirche in der Zeit des Bischofs Ioan Bob, p. 79-88

LUCIAN GIURA, Constituirea Societăţii Ungare de Gaz Metan „U.E.G.” (Ungarische Erdgas Gesellschaft) / Constitution de la Société Hongroise de Gaz Métan «U.E.G.» (Ungarische Erdgas Gesellschaft), p. 89-100

IOAN I. ŞERBAN, Din activitatea desfăşurată înVechiul Regat de voluntarii şi refugiaţii ardeleni şi bucovineni în slujba idealului naţional (iunie 1917 - ianuarie 1918) / De l’activité déployée dans l’Ancien Royaume par les volontaires et les réfugiés de Transylvanie et de Bucovine au service de l’idéal national (juin 1917 - janvier 1918, p. 101- 111

CORNEL TATAl-BALTĂ, Contribution de Blaj au développement des arts plastiques, p. 113-117

STELIAN OBIZIUC, Marc Bloch şi meseria istoricului: Apologie pour l’histoire… / Marc Bloch et le métier d’historien: Apologie pour l’histoire…, p. 119-125

TOMA GORONEA, Elemente structurale şi intervenţii necesare în vederea restaurării palatului Apor / Éléments structuraux et intervention nécessaires en vue de restauration du palais Apor, p. 127-135

ILIE MOISE, Transhumanţa: implicaţii naţionale / La transhumance: implication nationales, p. 137-140

FLORIN STĂNESCU, Omul şi Aştrii. O privire „antropo-astronomică” / Der Mensch und die Sterne. Ein anthropologisch-astronomischer Blickpunkt, p. 141-152

FLORIN STĂNESCU, Reprezentarea aştrilor. Metode şi aparate la începuturile astronomiei. Astrolabul plan şi proiecţia stereografică (partea I) / Die Represäntierung der Sterne. Methoden und Apparate in der Zeit der Anfänge der Astronomie. Das Astrolab (I), p. 153-157

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în Transilvania, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1996 (Ana Dumitran), p. 159-160

Ion Gheţie, Alexandru Mareş, Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română, Bucureşti, „Minerva”, 1994 (Ionuţ Costea), p. 160-161

Christian Schesäus, Historia Annae Kendi/Istoria Anei Kendi/Die Geschichte der Anna Kendi/Kendi Anna Históriája, Cluj-Napoca, „Dacia”, 1996 (Iacob Mârza), p. 161-162

Domokos Sámuel, Tipografia din Buda. Contribuţia ei la formarea ştiinţei şi literaturii române din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea, Szeged, „Noi”, 1994 (Laura Stanciu), p. 162-163

Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), Blaj, „Eventus”, 1995 (Octavian Şchiau), p. 164-165

Avram Andea, Iluminism şi modernizare în societatea românească, Cluj-Napoca, „Inter Tonic”, 1996 (Iacob Mârza), p. 165-166

Keith Hitchins, Rumania 1866-1947, Oxford, „Clarendon Press”, 1994 (Valer Moga), p. 166-167

Nicolae Josan, Gheorghe Fleşer, Ana Dumitran, Oameni şi fapte din trecutul judeţului Alba în memoria urmaşilor, Alba Iulia, 1996 (Iacob Mârza), p. 167-168

VARIA

VALENTIN TODESCU, Zeit/Worte, p. 169-171