Instructiuni pentru autori
    AUASH

Norme generale

1. Redactarea manuscrisului în conformitate cu prezentele norme de publicare.

2. Menţionarea, în prima notă de subsol, a următoarelor informaţii: titlul didactic sau ştiinţific, gradul academic, afilierea instituţională şi adresa de contact.

3. Asumarea caracterului de originalitate al manuscrisului propus pentru publicare şi a regulilor privind dreptul de autor, în conformitate cu formularul alăturat; acesta va fi semnat şi transmis redacţiei în format pdf (descarca Agreement).

4. Trimiterea manuscrisului în formă electronică (format Microsoft Word convertibil), redactat în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Se acceptă un singur manuscris (studiu sau articol) de autor; fac excepţie discuţiile, rapoartele, recenziile şi notele de lectură. Manuscrisele vor fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: aua_historia@uab.ro.

5. Orice manuscris trebuie să reprezinte o contribuţie originală, care nu a mai fost publicată într-o altă revistă sau într-un volum colectiv, nici măcar într-o altă limbă. În momentul acceptării spre publicare în revistă, autorul trebuie să retragă manuscrisul de la orice alte publicaţii cărora le-a fost propus anterior.

6. Decizia de acceptare sau respingere a manuscriselor aparţine Colegiului editorial şi Colegiului de redacţie. Manuscrisele acceptate sunt evaluate de recenzenţi externi, care propun: 1. publicarea fără modificări; 2. publicarea după efectuarea modificărilor recomandate; 3. respingerea manuscrisului (vezi Procesul de recenzare).

Setarea paginii pentru fişierul electronic (descarca fisier model)

1. Formatul paginii: B5 (17 x 24 cm); margini: sus 2,5 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm; orientarea paginii: portret (cu excepţia anexelor care necesită orientarea tip vedere); margini în oglindă; antet: 1,3 cm; subsol: 1,5 cm; pagina pară diferită de cea impară; prima pagină diferită.

2. Aliniere şi spaţiere: justified la 1 rând; alinierea primului rând al paragrafului la 1,25 cm, fără folosirea tastei Tab.

3. Fonturi recomandate: Times New Roman sau Garamond (11 p. pentru text, 9 p. pentru note, 10 p. pentru lista abrevierilor, rezumat, anexe şi explicaţiile ilustraţiilor).

4. Titlul va fi scris centrat, cu litere majuscule, urmat de numele autorului, scris cu majuscule reduse (aliniat la dreapta).

5. Antetul: numele autorului scris cu majuscule reduse de 10 p. şi centrat (pe pagina pară); titlul studiului, scris centrat, cu caractere normale de 10 p. şi eventual prescurtat (pe pagina impară, cu excepţia primei pagini).

6. Paginaţia: numărul paginii, scris cu 10 p., va fi inserat în subsolul paginii şi centrat, cu excepţia primei pagini, unde acest număr nu apare. 

Structura şi dimensiunile manuscrisului

1. Textul propriu-zis, care să nu depăşească 15 pagini (format B5) sau 7.500 de cuvinte.

2. Lista abrevierilor bibliografice utilizate (pentru surse şi periodice), care trebuie să corespundă celor general acceptate.

3. Rezumatul (de până la 300 de cuvinte), scris în limba română (dacă este cazul) şi în limba engleză, însoţit de cinci cuvinte cheie.

4. Anexele şi ilustraţiile, însoţite de explicaţii şi de menţionarea surselor de provenienţă.

5. Dimensiunea totală a unui studiu, cu anexe sau ilustraţii, nu trebuie să depăşească 20 de pagini sau 10.000 de cuvinte (în formatul revistei).

Norme privind redactarea textului

1. Forma de prezentare a manuscriselor trebuie să fie conformă normelor specifice ale limbii de redactare, cu privire la: ortografierea titlurilor citate şi a numelor de persoane, punctuaţia, poziţionarea indicelui notei în text, stilul abrevierilor ş.a.

2. Citatele redate în text, care depăşesc un paragraf, vor fi redactate cu 10 p. şi evidenţiate prin aliniere la stânga, la 1,25 cm, fără marcarea diferenţiată a primului rând

3. Tabelele inserate în text vor fi redactate cu 10 p. şi încadrate în oglinda paginii. Aceeaşi regulă privind încadrarea este valabilă şi în cazul graficelor sau imaginilor inserate în text.

Norme privind redactarea notelor

1. Vor fi utilizate notele de subsol (inserate automat), în conformitate cu The Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html), Notes and Bibliography, cu citarea integrală la prima menţionare, dar fără adăugarea unei liste bibliografice finale a lucrărilor consultate. Informaţii mai detaliate se regăsesc în fişierul alăturat (descarca). 

Anexele

1. Anexele pot să conţină tabelele, graficele, textele (provenind exclusiv din surse inedite) ş.a., ale căror dimensiuni fac mai dificilă încadrarea lor în text

2. Este recomandabilă evitarea includerii în anexele studiilor a unor texte de mari dimensiuni, provenind din surse sau fragmente de surse inedite.

Ilustraţiile

1. Pot fi publicate atât ilustraţii alb-negru, cât şi color (până la 8 planşe). Publicarea unui număr mai mare de planşe color se poate face contra cost (2 Euro sau echivalent / planşă).

2. Imaginile trebuie să fie de bună calitate, cu peste 300 dpi. Tipuri de fişiere acceptate: bmp., gif., jpg., png., tiff. Nu sunt acceptate fotocopii.

3. Imaginile trebuie să fie însoţite de explicaţii, de menţionarea surselor de provenienţă şi a acceptului de publicare (dacă este cazul). Pentru fiecare dintre ele trebuie să existe trimiteri în text. Ex.: Fig. 1 sau Pl. 1/a.