Special Issue 2009 (Transilvania în sec. XVIII)
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 2009, număr special / Special Issue

Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea. Lucrările Conferinţei ştiinţifice organizate la Alba Iulia, în 15-16 octombrie 2009 / Paradigm Change of the Ecclesiastic and Laic History of the Transylvania in the 18th Century. The Scientific Studies of the Conference Held in Alba Iulia, October 15-16, 2009

Cuprins/ Contents

Rezumate și cuvinte cheie/ Summaries and keywords

BOTOND GUDOR, Cuvânt înainte / Foreword, p. 5-12

I. Convergenţe, divergenţe şi continuitate în scrisul istoric: dimensiunea transilvăneană a schimbării paradigmei istoriografice /Convergences, Divergences and Continuity in Historical Writing: The Transylvanian Dimension of the Historiographical Paradigm Change

ANA DUMITRAN, Activitatea elitei culturale româneşti transilvănene din secolul XVII ca paradigmă pentru intelectualitatea veacului următor, p. 15-19

JAN-ANDREA BERNHARD, Péter Bods Kirchengeschichtsschreibung im rahmen der Europäischen Kirchengeschichtsschreibung , p. 21-43

ESZTER GYŐRFFY, The Significance of Péter Bod as a Historiographer in the Light of the Change of the 18th Century’s Paradigm , p. 45-53

GYÖRGY PÉTERFFY, József Benkő, historian of Transylvania , p. 55-63

ATTILA VERÓK, Im Dienst der Geschichtsschreibung, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte an deutschen Universitäten. Die Rolle Martin Schmeizels in der ungarländischen historia litteraria am Anfang des 18. Jahrhunderts, p. 65-76

II. Centrele formatoare şi schimbarea de paradigmă istoriografică din Transilvania: de la centru către periferie. Dimensiuni europene. / Training Centers and Historiographical Paradygm Change in Transylvania: From Centre to Periphery. European Dimensions

ÁDÁM HEGYI, Die Wirkung der Universität Basel auf die ungarländische Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert , p. 79-100

LAURA STANCIU, Trnava – spaţiu formativ al elitei române ardelene în secolul al XVIII-lea , p. 101-112

BOTOND GUDOR, State University Leiden (Netherlands): formative space of the Transylvanian students through peregrination academica: the case of Péter Bod (1712-1769), p. 113-183

IACOB MÂRZA, Conceptele-cheie „Biserică” şi „Unire” în actele fundaţionale ale şcolilor de la Blaj (1754), p. 185-191

III. Constituirea şi evoluţia sistemului confesional transilvănean (sec. XVI-XVIII). Semnificaţiile ideii de toleranţă / Confessional Tolerance and Intolerance as Historiographical Paradigm

JÓZSEF MARTON, Toleranţa şi intoleranţa religioasă în Transilvania după Reforma religioasă, p. 195-210

ANA MARIA ROMAN-NEGOI, CRISTINEL ROMAN-NEGOI, Conceptul de toleranţă la Iosif al II-lea. Reperele analizei , p. 211-217

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Ernst Christoph Suttner, Kirche und Theologie bei den Rumänen von der Christianisierung bis zum 20. Jahrhundert, Freiburg, Institut für Ökumenische Studien der Universität Freiburg Schweiz, 2009 (Laura Stanciu), p. 219-222

Lista autorilor, p. 231